Jezuitištv18012018

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás.

Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie našich apoštolských aktivít v službe Vám. Formulár s potrebnými údajmi je možné nájsť a stiahnuť TU.

Ďakujeme!

Vaši jezuiti

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba