Jezuitined30042017

Veľkonočné želanie

Ladislav Záborský - Vzkriesený Kristus a učeníci v Emauzoch

„Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta”. (Mt 28,20)

Drahí priatelia, z celého srdca Vám želáme a vyprosujeme požehnané slávenie Veľkonočných sviatkov a radosť zo zmŕtvychvstania Krista, ktorý nás otvára pre prijatie pokoja a života v plnosti lásky.
                                                                                                                                   slovenskí jezuiti

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby