Jezuitisob24022018

V náručí dobrej Matky

Milan Hudaček SJ - V náručí dobrej Matky

V Katolíckej cirkvi jestvujú niektoré posvätné miesta, kde sa stali pamätné udalosti alebo sú pochovaní významní svätci, prípadne sa nachádzajú v peknom prostredí. Tie potom priťahujú k sebe veriacich, ktorí tam putujú z túžby po duchovnom pookriatí. Niektoré pútnické miesta sa stali známymi aj medzinárodne.

Ježišovej Matke, slávnej Bohorodičke Márii, vybudovali kresťania vo svete viac kostolov a svätýň, ktoré zasvätili niektorej udalosti z jej života. Tie priťahujú nielen svojou umeleckou výstavbou a výzdobou, ale aj dobre zriadenými liturgickými obradmi. Najznámejšími pútnickymi miestami na svete sú okrem Ríma mariánske svätyne v Lurdoch, Čenstochovej, parížska Notre Dame a tiež portugalská Fatima. Práve Fatima si 13. mája tohto roku pripomenula sto rokov od zjavení Panny Márie trom deťom.

Fatimský pútnik
V sobotu, 13. mája 2017, pri príležitosti stého výročia mariánskych zjavení trom deťom, navštivil Fatimu aj Svätý Otec František. Fatima je asi desaťtisícové mestečko vo vnútrozemí Portugalska, vzdialené asi 140 kilometrov od hlavného mesta Lisabon. Tam sa od 13. mája až do 13. októbra 1917 viackrát zjavila Panna Mária trom deťom Františkovi, Hyacinte a Lucii. Deti mali od sedem do desať rokov. Desaťtisíce ľudí vítali pápeža so zažatými sviecami na námestí pred Bazilikou Panny Márie Ružencovej. Petrov nástupca prišiel papamobilom, avšak po krátkej chvíli sa rozhodol, že celé námestie prejde pešo a s pútnikmi sa pozdraví osobne. Chorým, ktorí sa zúčastnili eucharistickej adorácie adresoval slová: „Pán nás vždy predchádza. Vo svojom umučení zobral na seba všetky naše utrpenia. Ježiš vie, čo znamená bolesť, rozumie nám, utešuje nás a dáva nám silu ako to urobil sv. Františkovi Martovi a sv. Hyacinte. Hľadíme na Ježiša skrytého, avšak prítomného, v Eucharistii tak ako je Ježiš v skrytosti prítomný v ranách našich chorých a trpiacich bratov a sestier. Na oltári adorujeme Ježišovo Telo; v týchto nemocných bratoch nachádzame Ježišove rany.“ Chorým ďalej povedal: „Nepovažujte sa len za príjemcov charitatívnej solidarity, ale cíťte sa byť plne účastní na živote a poslaní Cirkvi. Vaša tichá prítomnosť je výrečnejšia než mnoho slov, vaša modlitba, každodenná obeta vašich utrpení v jednote s utrpeniami Ježiša ukrižovaného za spásu sveta, trpezlivé, ba dokonca radostné prijatie vášho stavu sú duchovným zdrojom, odkazom pre každú kresťanskú komunitu. Nehanbite sa byť vzácnym pokladom Cirkvi.“

Svätorečenie svedkov zjavenia
Na druhý deň, 14. mája, sa pápež František presunul do Baziliky Panny Márie Fatimskej. Tu predsedal svätej omši s aktom kanonizácie omilostených detí. Najprv sa pomodlil pri hrobe Františka a Hyacinty Martových. Po modlitbe k Duchu Svätému si veriaci najprv vypočuli životopisy 9-ročného Františka a 11-ročnej Hyacinty. Nasledovali litánie a latinská formula, ktorou pápež František vyhlásil oboch súrodencov za svätých a prikázal zapísať ich do zoznamu svätých univerzálnej Cirkvi. Za veľkého potlesku priniesli k oltáru ich relikvie. Cirkev si bude prvých malých svätcov liturgicky pripomínať vždy 20. februára. Pripomeňme, že za blahoslavených ich vyhlásil pred 17 rokmi sv. Ján Pavol II. Svätý Otec František povzbudil pútnikov slovami: „Máme Matku. Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša“. Pod ochranný „plášť“ Panny Márie pápež zveril chorých, väzňov, chudobných a znevýhodnených. Nasledovalo niekoľko minút ticha.

Obetné dary priniesol brazílsky chlapec, ktorého zázračné uzdravenie dopomohlo ku kanonizácii fatimských detí. 10-ročný Lucas Maeda de Oliveira sa pred štyrmi rokmi na príhovor svätých Františka a Hyacinty zázračne uzdravil z poranenia hlavy po páde z okna vo výške šiestich metrov. Posledný príhovor pápeža počas apoštolskej púte vo Fatime zaznel na záver omše. Svätý Otec ho adresoval osobitne chorým: „Žite váš život ako dar a povedzte Márii tak ako pastierikovia, že sa chcete z celého srdca obetovať Bohu,“ povzbudil prítomných a dodal: „Nehanbite sa byť vzácnym pokladom Cirkvi“. Po slávnostnej omši nasledovala eucharistická adorácia. Na svätej omši so Svätým Otcom sa zúčastnilo podľa oficiálnych odhadov pol milióna veriacich.

Milostivý rok na Slovensku

V sobotu 13. mája 2017 slávil na Slovensku bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. Pútnické miesto navštívil pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie, a zároveň 640. výročia konsekrácie Baziliky v Marianke. Osobitnou výsadou tohto miesta bude mimoriadny jubilejný rok, s ktorým je spojená možnosť získať úplné odpustky. Pútnické miesto v Marianke je podľa tradície najstarším na Slovensku. Jeho pôvod siaha až do 11. storočia, keď na mieste, kde sa zjavila Panna Mária, podľa legendy vytryskol prameň vody, vďaka ktorému sa veriaci pútnici uzdravovali z rozličných chorôb. Do slávy a známosti Mariánku prvýkrát uviedol práve pred 640 rokmi kráľovskou listinou vydanou na Budínskom hrade 16. mája 1377 vtedajší uhorský kráľ Ľudovít I. z rodu Anjou. Vtedy kráľ odovzdal kostol a jeho priľahlé majetky, ktoré dovtedy patrili pod správu pajštúnskeho hradu, Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka.

Leták Akcie 365 na jún
Pripravil: Milan Hudaček SJ
Foto: Milan Hudaček SJ

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba