Jezuitisob24032018

Služba modlitby

Služba modlitby

Pri bohoslužbách často počúvame výzvu k modlitbám na úmysel Svätého Otca. Mnohým je táto výzva málo zrozumiteľná predovšetkým preto, že žijeme vo svete, ktorý často na modlitbu zabúda. Ponuka k modlitbe s pápežom človeku vlastne nepríde ani na um. Apoštolát modlitby sa z našich farností vytráca alebo z neho zostali už len malé skupiny. Celosvetovo je do modlitieb so Svätým Otcom zapojených viac starších než mladších ľudí. Kultúrna zmena, ktorá prebieha na našom kontinente, ovplyvňuje stav tunajšej katolíckej cirkvi, a preto aj riaditeľ siete modlitieb s pápežom P. Frederico Fornose SJ je presvedčený, že apoštolát modlitby je potrebné vybudovať znova. Podľa neho mladým ľuďom vo vyspelom svete záleží na spravodlivosti a na pokoji v ľudskej spoločnosti a tieto ich túžby môžu ideu apoštolátu modlitby postaviť opäť na nohy.

Modlitbou pomáhať ľuďom
Akákoľvek modlitba veriaceho človeka pretvára a prináša plody sama osebe. Úmysel modlitieb Svätého Otca nie je to isté ako náš úmysel, ktorý prednášame pri osobnej modlitbe. Svätému Otcovi ide o poslanie Cirkvi, a preto sa jeho úmysel týka veľkých svetových tém, ktoré sa vzťahujú na celé ľudstvo a nie len na katolíkov. Najnovšie sa z centra v Ríme rozposielajú videoposolstvá do 98 krajín po celom svete, v ktorých pápež František predstavuje svoje modlitbové úmysly. Napríklad na mesiac jún 2017 sa určil úmysel modlitieb „za predstaviteľov národov, aby sa rozhodne postavili za ukončenie obchodovania so zbraňami“. Vo videoposolstve sa Svätý Otec pýtal, či nám pri mierových konferenciách a medzinárodných dohovoroch naozaj ide o mier. Či v týchto prípadoch náhodou nie je rozpor, keď sa na medzinárodnych úrovniach podpíše mierová zmluva o predaji zbraní a ekonomické pohnútky prevážia nad ostatnými aj pri vypovedaní vojen? Júnové videoposolstvo sa preto natočilo s obrazom zmluvných partnerov, ako si potriasajú ruky, po ktorých im stekala krv. Bol to silný obraz. Mal mobilizovať vo svete všetkých, ktorí sa snažia zmeniť ho na kráľovstvo Pánovho Ducha, aby sa voči podobným výzvam dali dohromady. Pri prezentácii úmyslu sa najnovšie upustilo od dvoch úmyslov, ktoré sa doteraz predkladali ako všeobecný a misijný. Tento spôsob bol málo zrozumiteľný a navyše pre producentov to znamenalo aj veľa práce. Podľa rozhodnutia pápeža sa stanovil len jeden jeho úmysel.


Posolstvo, ktoré hľadá ľudí
Videoposolstvá majú celosvetovo veľký dosah. Na vatikánskych komunikačných kanáloch majú niekoľko desiatok miliónov zhliadnutí a je ťažko odhadnúť ďalšie siete, do ktorých sa videá posielajú. Ďalšou takou sieťou je napríklad televízia CNN alebo španielsky Prvý televízny kanál. Františkove videá sa od tohtoročného januára otvárali v 4200 médiách, medzi ktorými sú aj Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, a to v deviatich jazykoch. Je to obrovský rozsah, vďaka ktorému sa k posolstvám dostane niekoľko miliónov ľudí. Od tohtoročného marca sa spustil nový internetový nástroj, ktorým je pápežova modlitebná platforma s názvom „ClickToPray“ (Klikni a modli sa). Spoločne ju vyvinuli „Svetová sieť modlitieb s pápežom“ a mládežnícka sekcia „Eucharistické hnutie mládeže“. Sieť „Klikni a modli sa“ zatiaľ jestvuje v angličtine, francúžštine, španielčine, portugalčine a nemčine, ale čoskoro bude dostupná aj v taliančine a čínštine. Ide o nástroj, ktorý je dostupný pre všetky elektronické prístroje, rýchle telefóny a počítače. Má aj webové stránky na Facebooku, Twitteri a svoj kanál na YouTube s každodenným spravodajom. Modlitbové podnety sú rozdelené do troch častí behom dňa. Sleduje sa tým zámer, aby ľudia sa na chvíľku zastavili a mali možnosť ponoriť sa do ticha, uvedomiť si Božiu prítomnosť a ponúknuť mu svoju iniciatívu za život. Aj takýmto spôsobom možno byť apoštolom s pápežom Františkom v doležitých spoločenských otázkach.

Radosť z evanjelia
Možno, že od toho, kto má už osemdesiat rokov, by ste čakali, že bude unavený, ale aj takí ľudia sú nesmierne pracovití a navyše sú to ľudia modlitby, ktorí sa často a veľa modlia. Vstávajú skoro ráno a potom trávia hodiny adoráciami, breviárom, sv. omšou a vracajú sa k modlitbovým textom aj popoludní. Modlitbou im rezonuje celý deň. Je to vlastne ustavičné rozjímanie nad slovom, ktoré sa zachytí v srdci, dáva človeku silu a umocní jeho schopnosti. Pápež František je otvorený človek. Záleží mu na tom, aby muži a ženy dneška mohli okúsiť radosť z evanjelia. Je preto otvorený pre všetky komunikačné prostriedky a hlavne dodáva inšpiráciu iným. Istá 84 ročná francúzska rehoľníčka sa dozvedela, čo všetko z pápežových prejavov sa dáva na internet a ako sa k tomu dá dostať. Rozhodla sa preto zakúpiť pre svoje spoločenstvo počítač. Aby sa ho naučila používať, prihlásila sa na kurz počítačových zručností. Aj keď modlitbové úmysly naďalej vychádzajú v papierovej podobe, sestra si založila vlastný facebookový účet a z webových stránok si pravidelne kópiruje texty, ktoré vytlačené rozširuje a predkladá na modlitbu v spoločenstve. Kto má silný duchovný život, ten je stále podnecovaný ho obnovovať. Apoštolát modlitby na Slovensku šíri katolícky časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave.

Leták Akcie 365 na september
Pripravil: Milan Hudaček SJ
Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba