Jezuitisob24032018

Provinčné stretnutie v Prešove a sľuby novicov

Spoločná foto

Exercičný dom v Prešove sa stal od 4. do 7. septembra miesto kde sa stretlo okolo päťdesiat jezuiti z celého Slovenska na spoločnom provinčnom stretnutí. Jeho hlavnou náplňou okrem bratského stretnutia bola príprava nového Apoštolského plánu provincie. Prítomní jezuiti spoločne rozlišovali, diskutovali a hodnotili svoju apoštolskú činnosť za posledných päť rokov. Tiež reflektovali výzvy, na ktoré by mali vedieť reagovať svojou angažovanosťou a aby lepšie nachádzali odpoveď na to k čomu ich Boh pozýva. Všímali si apoštolské priority Spoločnosti Ježišovej ale aj jasné výzvy Pápeža Františka.

Provinčné stretnutie sa ukončilo na sviatok košických mučeníkov, 7. septembra, ktorí sú patrónmi provincie. Pri záverečnej svätej omši v kaplnke sv. Ignáca zložili do rúk provinciálov Českej a Slovenskej provincie svoje jednoduché večné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti traja novici. Za slovenskú provinciu Matej Sandtner a kňaz Branislav Dado a za českú provinciu Vojtech Fojt. Matej a Vojtech budú vo svojej formácii pokračovať štúdiom filozofie v Krakove a P. Branislav bude pastoračne vypomáhať v Bratislave.
Prosíme o modlitby za týchto mladých jezuitov, ale aj za celú provinciu a za jej poslanie na Slovensku.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Ondrej Gabriš SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba