Jezuitiuto20032018

Bl. Tomáš (Ján) Akaboši (1570–1622) školastik, mučeník

Bl. Tomáš, označovaný niekedy menom Ján Akaboši (Ahafoši) bol katechétom pátra Šebastiána Kimuru. Pochádzal z poprednej japonskej rodiny. Narodil sa okolo roku 1570. Viacej rokov bol vojakom. Okolo r. 1600 sa stal kresťanom. Čoskoro sa stal horlivým katechétom a pomocníkom pátra Šebastiána Kimuru. Keď tohto v júni 1621 chytili, uväznili aj jeho pomocníkov. Tomášovi sa však podarilo skryť. No namiesto neho zajali jedného sluhu. Keď to Tomáš zistil, utekal za väzniteľmi a vymenil neprávom zajatého služobníka. Ako niektorí iní katechéti, aj on bol vo väzení prijatý do jezuitskej rehole. Spolu s nimi zomrel v skupine 52 mučeníkov na „svätom vŕšku” pri Nagasaki 10. septembra 1622 a spolu s nimi bol v r. 1867 vyhlásený za blahoslaveného.

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba