Jezuitištv22032018

Bl. brazílski mučeníci zabití na ceste do misií (júl 1570)

V jezuitskej literatúre sa názvom „brazílski mučeníci” označujú štyridsiati členovia jezuitskej rehole, ktorí sa pod vedením pátra Ignáca de Azevedo vybrali do brazílskej misie, ale pri plavbe Atlantickým oceánom zahynuli rukami kalvínskych pirátov.
Zoznam zabitých rehoľníkov podľa ich rehoľného a formačného zadelenia.
Kňazi: Ignác de Azevedo a Diego (Diogo) de Andrade.
Školastici, t. j. študenti filozofie alebo teológie po noviciáte: Alvaro Mendes, Andrej Gonćalves, Anton Soares, Benedikt de Castro, Diogo (Diego) Pires, Emanuel Fernandes, Emanuel Pacheco, Emanuel Rodrigues, Ferdinand Sánchez, Gonzáles Henriques, Ján Fernandes I., Ján (Jakub?) Fernandes II., Ľudovít Correia, Peter de Fontoura, Peter Nunes (Nu?ez), Šimon Lopes.
Školastici-novici: Alex Delgado, Anton Correia, František de Magalhčes, František Pérez Godoy, Ján de San Martín, Ľudovít Rodrigues, Marek Caldeira, Mikuláš Dinis.
Rehoľní bratia po noviciáte: Alfonz de Baena, Dominik Fernandes, Emanuel Alvarez, František Alvarez, Gašpar Alvarez, Gregor Escrivano, Ján de Mayorga, Štefan Zuraire, Ján Baeza. Posledný menovaný je uvedený vo viacerých prameňoch, ale chýba v publikácii Companions of Jesus, Spiritual Profiles… Rím, Postulation General SJ, 1984, 2. vyd.
Rehoľní bratia novici: Amaro Vaz, Anton Fernandes, Brás Ribeiro, Ján de Zafra, Šimon da Costa.
Napokon plným právom patrí do skupiny mučeníkov aj kandidát Ján Sanjoaninho s prímením Adauctus (Pripojený), ktorý túžil po rehoľnom povolaní a s nadšením sa zaradil medzi vraždených mladých misionárov.

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba