Jezuitištv22032018

Bl. Peter Gelabert Amer (1887–1936), rehoľný brat

Pochádzal z Baleárskych ostrovov. Narodil sa 29. marca 1887 v meste Manacor na ostrove Mallorca. Ako 20-ročný vstúpil do jezuitskej rehole 9. februára 1907. Chcel byť rehoľným bratom. Bol láskavý, aktívny a schopný na rozličné práce. Pôsobil v jezuitských domoch v mestách Palma de Mallorca, Veruela, Alicante a Gandia. V tomto meste ho zastihlo úradné rozpustenie jezuitskej rehole v Španielsku. Vtedy odišiel k svojej rodine do Manacoru. Po istom čase sa však vrátil do Gandie, kde spolupracoval s pátrom Carbonellom. Spolu s ním ho aj uväznili 26. júla 1936. Vojaci chceli pôvodne odvliecť iba pátra, ale brat Gelabert ho nechcel opustiť. Preto ich spolu uväznili a spolu ich aj zastrelili pri Tabernes 23. augusta 1936.

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba