Jezuitištv22032018

Sv. Modest Andlauer (1847–1900)

Tento mučeník pochádzal z mestečka Rosheim v Alsasku, kde sa narodil 22. mája 1847. Do jezuitskej rehole vstúpil v r. 1872. O desať rokov neskôr ho poslali predstavení do čínskych misií, kde sa vyznačoval poníženosťou a nábožnosťou. Boxerskí povstalci ho zabili spolu s pátrom Remigom Isoré 19. júna 1900.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba