Jezuitipon18122017

Bl. René (Renát) Mária Andrieux (1742–1792)

Bol najmladší z parížskych jezuitských mučeníkov. Narodil sa 16. februára 1742 v meste Rennes. Študoval v miestnom jezuitskom kolégiu. Ako 19ročný vstúpil v Paríži do jezuitskej rehole r. 1761. Po zrušení rehole vo Francúzsku pôsobil ako diecézny kňaz. Tak sa stal aj rektorom parížskeho seminára SaintNicola de Chardonet. Bol to interdiecézny seminár, v ktorom bývali seminaristi z rozličných častí Francúzska, ktorí študovali na parížskej univerzite.
Keď v r. 1792 revolucionári žiadali duchovných, aby prisahali na tzv. občiansku ústavu duchovenstva, René Mária Andrieux odmietol. V tomto postoji ho nasledovali aj seminaristi. Revolucionári reagovali tak, že odviedli rektora aj s niektorými inými do seminára sv. Firmína, kde ich uväznili v priľahlom kostole. Tam ich držali tri týždne, až ich napokon 3. septembra zahrdúsili alebo cez obloky vyhodili na ulicu, kde ich rozbesnený dav dobil.
 
 

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Príbeh