Jezuitiuto20032018

Bl. René (Renát) Mária Andrieux (1742–1792)

Bol najmladší z parížskych jezuitských mučeníkov. Narodil sa 16. februára 1742 v meste Rennes. Študoval v miestnom jezuitskom kolégiu. Ako 19ročný vstúpil v Paríži do jezuitskej rehole r. 1761. Po zrušení rehole vo Francúzsku pôsobil ako diecézny kňaz. Tak sa stal aj rektorom parížskeho seminára SaintNicola de Chardonet. Bol to interdiecézny seminár, v ktorom bývali seminaristi z rozličných častí Francúzska, ktorí študovali na parížskej univerzite.
Keď v r. 1792 revolucionári žiadali duchovných, aby prisahali na tzv. občiansku ústavu duchovenstva, René Mária Andrieux odmietol. V tomto postoji ho nasledovali aj seminaristi. Revolucionári reagovali tak, že odviedli rektora aj s niektorými inými do seminára sv. Firmína, kde ich uväznili v priľahlom kostole. Tam ich držali tri týždne, až ich napokon 3. septembra zahrdúsili alebo cez obloky vyhodili na ulicu, kde ich rozbesnený dav dobil.
 
 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba