Jezuitištv22032018

Bl. Hieronym De Angelis (1568–1623), kňaz a mučeník

Bl. Hieronym De Angelis (Degli Angeli) pochádzal zo stredomorského ostrova Sicílie. Tam sa narodil v meste Enna r. 1568. Ako mladík vstúpil do jezuitskej rehole. Túžil pracovať v ďalekých misiách. Predstavení mu ešte pred kňazskou vysviackou dovolili, aby odišiel s pátrom Karolom Spinolom do Japonska. Z Lisabonu odplávali r. 1996. Avšak morská búrka ich zahnala k juhoamerickým brehom, kde ich zajali anglickí piráti. Tí ich priviezli naspäť do Európy.
Po prepustení zo zajatia sa nádejní misionári znovu dostali do Lisabonu, kde Hieronyma vysvätili za kňaza. V r. 1599 sa znovu vydali na ďalekú cestu, ktorá bola tentoraz úspešná. Po medzipristátí v Goe a Macau prišli v r. 1602 do Nagasaki.
Keď sa páter Hieronym oboznámil s japonským jazykom a domácimi pomermi, predstavení ho určili za superiora jezuitského domu vo Fušimi. Neskôr založil nový dom v Surunge. Pripravoval vybudovanie ďalšieho domu v meste Yedo (terajšie Tokio), keď r. 1614 vypuklo veľké prenasledovanie kresťanov. Páter Hieronym sa utiahol na juh do Nagasaki, kde bolo väčšie kresťanské zázemie. Odtiaľ sa usiloval pomáhať aj severnejším provinciám.
V r. 1621 prešiel do Yeda, kde chcel pôsobiť. Keď ho zradil istý odpadnutý kresťan, chcel zachrániť aspoň svojich hostiteľov. Preto sa ponáhľal sám sa prihlásiť miestodržiteľovi. Miestodržiteľ ho dal uväzniť aj s jeho spolupracovníkom Šimonom Yempom a španielskym františkánom Františkom Galvezom. Všetkých troch odsúdili na smrť a upálili 4. decembra 1623 pri ceste, ktorá viedla z Yeda do Meaca.
Všetkých troch vyhlásil spolu s inými za blahoslavených pápež Pius IX. v júli 1867.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba