Jezuitiuto20032018

Sv. Edmund Arrowsmith (1585–1628), kňaz a mučeník


Po dvadsaťročnej prestávke si anglické prenasledovanie katolíkov vyžiadalo ďalšie obete z jezuitskej rehole. Prvou z nich bol kňaz Edmund (Brian) Arrowsmith.
Pochádzal z anglického grófstva Lancastershire, kde sa narodil v obci Haydock v r. 1585. Pri krste dostal meno Brian, ale neskôr viac používal svoje birmovné meno Edmund. Jeho rodičia boli Cirkvi oddaní katolíci. Ochotne poskytovali pohostinstvo prenasledovaným kňazom. Preto ich uväznili, keď bol ešte BrianEdmund malý chlapec. Ujal sa ho istý starší kňaz, ktorý ho vychoval. Chlapec si z tejto výchovy odniesol živý záujem o kňazské povolanie. Aby ho mohol dosiahnuť, odišiel v r. 1605 do Francúzska, kde v anglickom kolégiu v Douai vyštudoval teológiu a 5. decembra 1612 bol vysvätený za kňaza. Potom sa vrátil do Anglicka.
Vyše desať rokov vykonával kňazskú činnosť v Lancastershire. Vyznačoval sa najmä smelými diskusiami s inovercami. V r. 1623 ho prijali do jezuitskej rehole. Aj potom pokračoval v dovtedajšej kňazskej službe. Napokon ho udal úradom syn jeho hostiteľa. Údajne preto, že ho karhal za nemravný život. Uväznili ho v Lancasteri. Tam ho aj odsúdili na smrť za to, že bol kňaz, jezuita a že privádzal nekatolíkov do katolíckej cirkvi.
Popravili ho obesením a rozštvrtením 28. augusta 1628. Po smrti mnohí pripisovali jeho príhovoru telesnú i duchovnú pomoc, ktorú dosiahli pri uctievaní jeho ostatkov.
Kňaza a mučeníka Edmunda Arrowsmitha vyhlásil za blahoslaveného pápež Pius XI. v decembri 1929 a za svätého pápež Pavol VI. v októbri 1970.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba