Jezuitištv22032018

Bl. Ralph Ashley (†1606), mučeník

Bl. Ralph Ashley (v Anglicku vystupoval pod menom George Chambers) bol ako laik kuchárom v anglickom kolégiu v Douai. Čas a miesto jeho narodenia nepoznáme.
29. apríla 1590 prešiel robiť kuchára do anglického kolégia vo Valladolide, kde ho prijali do jezuitskej rehole ako rehoľného brata. Keďže tamojšie podnebie mu neslúžilo, so súhlasom predstavených odcestoval do rodného Anglicka. Cestou sa stretol v Bruseli s pátrom Osvaldom Tesimondom, s ktorým vstúpil na anglickú pôdu 9. marca 1598.
Brat Ashley sa stal pomocníkom pátra Eduarda Oldcorna a s ním býval v kaštieli šľachtickej rodiny Abingtonovej v Hinlipe neďaleko Worcesteru. Oboch prezradil istý katolík, ktorý sa chcel zachrániť tým, že obvinil jezuitov z účasti na tzv. sprisahaní strelného prachu.
Oboch jezuitov odvliekli cez väzenia vo Worcesteri a Gatehouse do londýn-skeho Toweru. Brata Ralpha niekoľkokrát naťahovali na škripec, ale nikdy neprezradil, kde a s kým sa stýkal páter Oldcorne. Napokon obidvoch previezli do Worcesteru, kde brata Ashleyho-Chambersa odsúdili na smrť obesením za to, že pomáhal pátrovi Oldcornovi a že niesol nejaké listy sprisahancom. Pred popravou pristúpil k už obesenému pátrovi, pobozkal mu nohy a vyhlásil: „Som šťastný, že môžem ísť v šľapajach svojho dobrého otca!”
Oboch spoločníkov popravili 7. apríla 1606. Pápež Pius XI. ich vyhlásil za blahoslavených spolu s inými anglickými mučeníkmi 15. decembra 1929.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba