Jezuitištv22032018

Bl. František Balmain (1733–1792)

Pochádzal zo stredného Francúzska. Narodil sa v mestečku Luzy 23. mája 1733. Ako 20ročný vstúpil do jezuitskej rehole 20. júla 1753. Po noviciáte a filozofickoteologických štúdiách bol vysvätený za kňaza 23. septembra 1764. V tom roku už na území Francúzska zrušili jezuitské domy a rehoľníkov rozohnali. Avšak v autonómnom Lotrinsku mohli jezuiti ešte istý čas pôsobiť. Preto tam predstavení poslali pátra Balmaina, aby vyučoval v kolégiu PontąMousson. Tam aj zložil slávnostné rehoľné sľuby (profesiu) 15. augusta 1769. Ale v tom čase už aj lotrinský parlament podľa parížskeho vzoru odhlasoval zrušenie a rozohnanie jezuitov. (Nesmeli bývať na jednom mieste viac ako dvaja.)
Odvtedy páter Balmain častejšie menil miesto a vykonával rozličné kňazské služby, až sa v marci 1778 usadil v Paríži ako spovedník rehoľných sestier – Dcér sv. Kríža.
V auguste 1992 ho revolucionári spolu s inými zajali v kláštore rehoľníkov eudistov, kam sa utiahol ako kňaz na dôchodku. Kňazov odvliekli do karmelitánskeho kláštora, kde ich 2. septembra nútili prisahať na „občiansku ústavu duchovenstva”. Keď odmietli, pozabíjali ich.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba