Jezuitištv22032018

Bl. Viliam Harcourt (Barrow) (1600–1679)


Narodil sa v Lancasteri pravdepodobne v r. 1600. Jeho pravé priezvisko bolo Barrow. Do jezuitskej rehole vstúpil už v zrelom veku 32 rokov v r. 1632.
Rehoľnú a teologickú formáciu absolvoval pravdepodobne na európskej pevnine. Do Anglicka sa vrátil okolo r. 1644. Vyše 30 rokov vyvíjal intenzívnu apoštolskú činnosť. Kvôli väčšej bezpečnosti vystupoval často v prestrojení a pod krycím menom Harcourt alebo Waring. V posledných rokoch bol predstaveným londýnskych jezuitov.
Po vypuknutí Oatesovej protijezuitskej kampane sa usilovali chytiť aj tohto londýnskeho superiora a vypísali za jeho polapenie odmenu. Napokon ho prezradila jeho vážnosť a dôstojnosť, s akou vystupoval aj v prestrojení. Uvrhli ho do londýnskeho väzenia Newgate. Pri súdnom procese ho vyšetrovali v prítomnosti kráľa Karola. Kňazova vyrovnaná spokojnosť a jeho biele vlasy veľmi zapôsobili na prítomných. Sám páter vyznal, že 20 rokov prosil v modlitbe o milosť mučeníctva a teší sa, že jeho modlitba bola vypočutá.
Podobne ako ostatní štyria jezuiti odsúdení v procese 13. júna 1679, aj on bol popravený 20. júna 1679. Všetkých piatich vyhlásil za blahoslavených (spolu s inými) pápež Pius XI. 15. decembra 1929.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba