Jezuitištv22032018

Bl. Narcis Basté Basté (1866–1936), kňaz

Pochádzal zo San Andrés de Palomar pri Barcelone. Narodil sa 16. decembra 1866. Základné vzdelanie získal v kolégiu pátrov Svätej rodiny. Potom študoval právo na barcelonskej univerzite.
Vo veku 24 rokov vstúpil do Spoločnosti Ježišovej 29. apríla 1890. Humanitné vedy a filozofiu študoval vo Veruele, teológiu v Tortose. Za kňaza bol vysvätený v r. 1899. 2. februára 1901 skladal záverečné rehoľné sľuby.
Ako rehoľný kňaz účinkoval vo Valencii, kde okrem iného viedol Združenie mladých robotníkov. Veľkú pozornosť venoval chudobným.
Po štátnom zrušení Spoločnosti Ježišovej žil v rozličných rodinách. Aj vtedy sa venoval robotníckym združeniam. Keďže bol kňaz, uväznili ho, a to až štyri razy. Tri razy ho prepustili vojaci, ktorým predtým v rámci charitatívnej činnosti a sociálnej služby preukázal nejaké dobrodenia.
Po štvrtý raz ho zaistili v septembri 1936. Internovali ho na jednom majeri. Keď sa pri výsluchoch netajil tým, že je kňaz a jezuita, rozličným týraním si na ňom vybíjali svoju neľúbosť. Napokon ho zastrelili vo Valencii 15. októbra 1936.
 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba