Jezuitištv22032018

Bl. Ján František Mária Benoît-Vourlat (1731–1792)

Pochádzal z mesta Lyon, kde sa narodil 26. marca 1731. Do jezuitskej rehole vstúpil veľmi mladý 7. septembra 1546. Mal vtedy len pätnásť a pol roka. Po úspešnom zvládnutí kňazských štúdií a rehoľnej formácie zložil záverečné slávnostné rehoľné sľuby v roku 1764.
Ešte ako člen rehole vyučoval humanitné vedy a filozofiu v kolégiách v mestách Lyon, Marseille a Besanćon. Pôsobil aj v pastorácii, a to najmä ako spovedník. Po rozptýlení jezuitov bol duchovným vodcom a spovedníkom rehoľných sestier večnej poklony v Paríži.
Ako dôchodca sa utiahol k rehoľníkom eudistom, odkiaľ ho revolucionári 30. augusta 1792 odvliekli do seminára sv. Firmína, kde ho spolu s inými duchovnými zabili 3. septembra. Záznamy eudistov z toho obdobia sa o ňom vyjadrovali veľmi povzbudivo.
 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba