Jezuitiuto20032018

Bl. Peter Berno (1553?–1583)

Ku skupine salsettských misionárov patril aj páter Peter Berno. Pochádzal z mestečka Ascona v južnom Švajčiarsku, kde sa narodil pravdepodobne r. 1553. Po niekoľkých rokoch sa rodina presťahovala do Ríma. Peter bol prijatý ako internista do Nemeckého kolégia a študoval v Rímskom kolégiu. 2. júla 1577 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ríme. Už o štyri mesiace ho určili do indickej misie, na ktorú sa pripravoval v Portugalsku. Do Indie odcestoval 4. apríla 1579. Do Goy prišiel 8. októbra toho istého roku. Za kňaza bol vysvätený v nasledujúcom roku. Celý apoštolát mladého horlivého kňaza sa rozvíjal na polostrove Salsette, kde mal na starosti dve strediská: Margan a Coulan.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba