Jezuitištv22032018

Bl. Ľudovít Thomas-Bonnotte (1719–1792)

Pochádzal zo stredného Francúzska. Narodil sa 19. októbra 1719 v obci Entrainsur-Nohain vo vtedajšej diecéze Auxerre. Do jezuitskej rehole vstúpil 15-ročný 7. septembra 1734.
O jeho činnosti v reholi sa nezachovali nijaké určité správy. Zdá sa, že sa venoval prevažne intelektuálnej práci a vyučovaniu na jezuitských školách. Sú isté náznaky, že sa venoval Biblii, matematike a humanitným vedám. Po zrušení jezuitov vo Francúzsku bol kaplánom rehoľných sestier uršulínok v Paríži na ulici St.Jacques. Po vypuknutí revolúcie sa zúčastnil s farským duchovenstvom na voľbe zástupcov kléru do parlamentu. Revolucionári s ním však neboli spokojní. V auguste 1792 ho uväznili v karmelitánskom kláštore a tam ho aj s mnohými inými 2. septembra zabili vo veku 73 rokov.
 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba