Jezuitiuto20032018

Bl. Maturín Mikuláš de La Ville-Crohain (1731–1792)

Priezvisko tohto mučeníka sa vyskytuje aj v podobe Le Bous de Villeneuve. O jeho živote však vieme málo. Narodil sa v meste Rennes 19. decembra 1731. Ako 20-ročný vstúpil do jezuitskej rehole. Po rozohnaní jezuitov pôsobil ako kaplán rehoľných sestier benediktínok na parížskej ulici Bellechasse. V druhej polovici augusta 1792 ho odvliekli do karmelitánskeho kláštora, kde ho zabili 2. septembra.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba