Jezuitištv19042018

Zomrel P. Šebastián Labo SJ

P. Šebastián Labo SJ

Nebeský Otec si vo štvrtok popoludní (22. mája 2014) povolal k sebe P. Šebastiána Laba SJ vo veku 82 rokov. P. Labo zomrel zaopatrený sviatosťami v Senioráte v Ivanke pri Dunaji.
Nech Pán prijme svojho služobníka Šebastiána do plnosti svojho pokoja!

 P. Šebastián Labo SJ (1931 – 2014)

Narodil sa 19. júna 1931 vo Valaskej Belej ako najmladšie z desiatich detí rodičov Anny a Vendelína. Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde v roku 1951 maturoval. Potom absolvoval a úspešne ukončil štúdium archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vzhľadom na obdobie neslobody a nemožnosť kultúrno-duchovnej realizácie emigroval v roku 1963 na Západ. V Ríme študoval na Pápežskej lateránskej univerzite, kde v roku 1969 zavŕšil štúdium licenciátom. Za kňaza ho v Ríme 1. marca 1969 vysvätil biskup Pavol Mária Hnilica SJ. Po kňazskej vysviacke 20. júla 1969 vstúpil v rakúskom Sankt Andrä do Spoločnosti Ježišovej. Slávnostné rehoľné sľuby zložil dňa 24. mája 1981 v Grottaferratta (Taliansko) do rúk vtedajšieho generálneho predstaveného jezuitov, pátra Pedra Arrupeho.
Už v Ríme začal spolupracovať so svojím svätiteľom Mons. Pavlom Hnilicom, zakladateľom hnutia „Pro fratribus“, ktorého programom bolo čeliť komunistickej ideológii, pomáhať prenasledovaným pre náboženské presvedčenie a modliť sa za prenasledovateľov v duchu cirkevných dokumentov a fatimského posolstva. Hnutie vydávalo aj informačný bulletin „Pro fratribus“ vo viacerých jazykoch. V rokoch 1971-2002 nemeckú verziu redigoval páter Šebastián Labo. Popri redakčnej práci pôsobil misionársky aj vo farnostiach: kázaním, prednáškami a diskusiami o prenasledovanej Cirkvi.
Pátra Šebastiána charakterizovala osobitná úcta a oddanosť voči pápežovi poľského pôvodu Jánovi Pavlovi II. Napísal o ňom viacero knižných publikácií, ktoré vyšli v mnohotisícových nákladoch. Predovšetkým to bolo dielo Zabijem pastiera, ktoré vyšlo v siedmich svetových jazykoch. Popri iných knihách, si veľké zásluhy získal vydávaním viaczväzkovej publikácie Lietajúci pútnik 20. storočia (8 zväzkov v r. 1997–2004), na ktoré nadväzuje dielo Apoštolské cesty Benedikta XVI.
Za svoju rozsiahlú činnosť dostal viacero ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria: čestný doktorát, Doctor honoris causa, ktorý mu v roku 2007 udelila Trnavská univerzita „za rozsiahlu publikačnú činnosť“ a štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy, ktoré mu 7. januára 2010 odovzdal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič „za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj“.
Po svojom návrate z exilu páter Šebastián Labo žil a pracoval v jezuitskom dome v Trnave, kde bol až do novembra 2013. Potom sa kvôli zdravotnému stavu zotavoval v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Posilneného sviatosťami si ho Pán života a smrti, ktorému verne slúžil, povolal k sebe dňa 22. mája 2014 vo veku 82 rokov. Medzi priateľmi a spolubratmi bol osobitne známy sympatickým humorom a životným elánom.

Parte zosnulého P. Šebastiána Laba SJ
Nekrológ v PDF

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život