Jezuitištv19042018

Zomrel P. Vladimír Pavla SJ

P. Vladimír Pavla

Nebeský Otec si v sobotu (19. júla 2014) povolal k sebe P. Vladimíra Pavlu SJ vo veku 64 rokov. P. Pavla zomrel v kruhu spolubratov v piešťanskej komunite.
S naším drahým zosnulým sme sa rozlúčili zádušnou svätou omšou v stredu 23. júla 2014 o 10:00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Telesné pozostatky boli následne prevezené do farnosti Lovčica-Trubín, kde boli pochované na miestnom cintoríne. Obradom na obidvoch miestach predsedal P. Provinciál Rudolf Uher SJ.

P. Vladimír Pavla SJ (1950-2014)
Narodil sa 10. februára 1950 v Lovčici, okres Žiar nad Hronom. Otec Emil a matka Anna boli súkromne hospodáriaci roľníci. Základné vzdelanie ukončil v rodnej obci v roku 1965; učňovské (inštalatér) v roku 1968 vo Zvolene a Strednú priemyselnú školu stavebnú ukončil v rolu 1979 v Banskej Bystrici.
Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 8. 9. 1975 a prvé sľuby zložil 8. 9. 1977 u otca biskupa Petra Dubovského v Novej Lehote pri Handlovej. V rokoch 1980 - 1986 absolvoval filozofické a teologické štúdia na tajnom Inštitúte svätého Alojza v Trnave. V Novej Lehote pri Handlovej dňa 26. 10. 1986 prijal tajne kňazské svätenia z rúk otca biskupa Petra Dubovského, po jeho vedením v rokoch 1987-1988 absolvoval aj tretiu probáciu. Posledné sľuby zložil 10. 10. 1993 v Bratislave.
Do verejnej pastoračnej služby nastúpil 1. 4. 1990 v jezuitskom kostole v Ružomberku, kde pôsobil rok a tri mesiace. Potom nastúpil ako kaplán na faru Nitra – Dolné mesto, ktorú vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec zveril jezuitom.
Od 1. 8. 1992 bol po dobu šesť rokov rektorom kaplnky a ministrom v Dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch, kde mal svoj veľký podiel na príprave projektov i realizovaní výstavby novej kaplnky a nového exercičného domu.
Od 1. 8. 1998 do júla 2008 bol superiorom rehoľnej komunity v Trnave. Počas tohto pôsobenia mal na starosti opravu budov celého kláštora a tiež viedol stavebné opravy jezuitského kostola z fondov Európskej únie. Zároveň vykonával pastoračnú službu.
Od 15. 10. 2011 bol poverený funkciou ministra Exercičného domu v Piešťanoch a pastoračnou službou v jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2013 sa mu zdravotný stav zhoršil, čo si vyžiadalo opakované a dlhé hospitalizácie v nemocnici v Bratislave a v Banskej Bystrici.
Z poslednej hospitalizácie v banskobystrickej nemocnici ho 11. júla 2014 prepustili do domáceho prostredia v piešťanskej komunite, keďže medicínsky sa mu už nedalo pomôcť. Vo vedomí naplnenia svojej pozemskej púte, túžobne sa pripravoval na stretnutie s Pánom v pokoji a v modlitbe. Túto svoju túžbu vyjadril spolubratom v deň pred svojím odchodom do večnosti slovami: „Nechajte ma už ísť domov.“ Zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi dňa 19. júla 2014 v jezuitskej komunite v Piešťanoch, obklopený rehoľnými spolubratmi.
Všetci, ktorí poznali pátra Pavlu si osobitne na ňom vážili jeho otvorenosť, zmysel pre humor a priateľskosť. Radosť okolo seba rozdával aj svojim spevom a hrou na akordeóne. Páter Pavla sa vyznačoval svedomitosťou pri plnení mnohých a náročných poslaní, ktoré mu zverili jeho predstavení.

Pane, prijmi svojho služobníka, kňaza Vladimíra, do plnosti tvojej slávy!

Parte P. Vladimír Pavla SJ

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život