Jezuitiuto20032018

Sv. Albert Hurtado Cruchaga

Sv. Albert Hurtado Cruchaga
Albert Hurtado Cruchaga sa narodil 22. 1. 1901 vo Viňa del Mar. Otec mu zomrel keď bol ešte dieťaťom. Študoval v kólégiu sv. Ignáca, kde vychovávatelia živili jeho vieru. Jeho povolanie do Spoločnosti vyklíčilo, kým bol ešte v škole, ale matka ho potrebovala; preto sa rozhodol čakať. Popritom študoval právo na katolíckej univerzite v Santiagu a po večeroch pracoval. V roku 1923 získal advokátske oprávnenie a 14. augusta 1923 vstúpil do Spoločnosti.

Albert Hurtado sa nikdy neobzeral dozadu; žil naplno svoje apoštolské poslanie hľadaním Krista a slúžením mu v chudobných. Študoval teológiu v Argentíne, Španielsku a Belgicku. Dosiahol licenciát vo filozofii ako aj v teológii a na louvainskej univerzite získal doktorát z pedagogiky so špecializáciou v psychológii. Bol Božím mužom, radostným spoločníkom, ktorý vždy bol ochotný poslúžiť. Za kňaza bol vysvätený 24. augusta 1933. Založil v Chile útulok „Hogar de Cristo" (Kristov domov), popri práci v útulku vyučoval pedagogiku a náboženstvo, poskytoval duchovné vedenie, denne spovedal, dával duchovné obnovy, viedol Katolícku akciu a Mariánsku kongregáciu, prednášal, staval noviciát a exercičný dom. Napísal niekoľko kníh o dôležitých témach mládežníckej výchovy, a bol poradcom odborových organizácií. Bol predstaveným rezidencie, a zakladateľom časopisu "Mensaje", bol provinčným ekonómom a konzultorom. Po mnoho rokov zbieral po uliciach opustených chlapcov a poskytoval im teplé jedlo a prístrešok na prenocovanie.

Biskupi ho vymenovali za poradcu mládežníckej vetvy Katolíckej akcie pre Santiago a potom pre celú krajiny. Používal všetky prostriedky komunikácie, ktoré vtedy boli k dispozícii. Vyzýval každého v Pánovom mene: "sme ako Kristovi nasledovníci, vyvolajme v sebe veľkú revolúciu naozaj žitého kresťanského života", povzbudzoval vlažných a priemerných, zapaľoval ohňom, ktorý horel v jeho vlastnom srdci. Vyzýval ich, aby sa dali naplniť Kristom. Jeho vízia Krista ho nútila pomáhať pri odstaňovaní ťažkých sociálnych ziel krajiny. Otec Hurtado veľmi miloval Cirkev hovoriac: "Nerob rozdiel medzi Kristom a Cirkvou!" Encykliky pokladal za Božie dary; študoval ich tak horlivo, že si mohol zaslúžiť titul "muž encyklík". Jeho práca s mládežou a ešte viac na poli spravodlivosti vyvolala kritiku a neporozumenie mnohých, dokonca aj medzi hierarchiou.

Otec Hurtado zomrel na rakovinu pankreasu 18. augusta 1952 ako 51 ročný. Tí, čo ho poznali, tvrdia, že otec Hurtado je "Božou návštevou" v našich dňoch. P. Hurtado bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. 16. októbra 1994. Svätorečil ho pápež Benedikt XVI. dňa 23. októbra 2005. Pri jeho kanonizácii zdôraznil: „Duchovná služba otca Hurtada bola zreteľná práve v jeho citlivosti a dostupnosti ostatným, bol skutočne žijúcim obrazom trpezlivého a pokorného Pánovho srdca. Na konci svojich dní napriek veľkým bolestiam, ktoré mu spôsobovala jeho choroba, mal stále silu opakovať: „Som šťastný. Pane, som šťastný“, a tak vyjadroval radosť, s ktorou ustavične žil.“

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba