Jezuitištv22032018

Bl. Ján Caldwell (Fenwick)

Bl. John Caldwell

Skutočné meno tohto blahoslaveného bolo John Caldwell. Narodil sa v protestantskej rodine v Durhame r. 1628. Veľmi skoro ho zaujali náboženské spory a usiloval sa nájsť ich jednoznačné riešenie. Keď zistil, že Biblia i dejiny hovoria v prospech katolíckej cirkvi, prijal katolícku vieru a v ďalšom živote ju rozhodne bránil. Rodičov to pobúrilo a vykázali ho z domu. Jánovi sa podarilo dostať do Francúzska. Tam vstúpil do anglického kolégia v St. Omer, kde si vykonal humanistické štúdiá. Po nich ako 28ročný vstúpil do jezuitskej rehole r. 1656. Po štúdiu filozofie a teológie bol vysvätený za kňaza.

Blížil sa už k životnej päťdesiatke, keď ho predstavení v r. 1675 alebo 1676 poslali do Anglicka. Usadil sa v Londýne, kde veľmi horlivo účinkoval. Po vypuknutí Oatesovho „sprisahania” ho koncom r. 1678 uväznili v londýnskom žalári Newgate. 17. decembra sa konal proti nemu súd, ktorý sa však nemohol oprieť o spoľahlivé dôkazy. Pri konfrontácii obžalovaného kňaza s hlavnými svedkami T. Oatesom a V. Bedloem bolo totiž jasné, že títo svedkovia sa s ním nikdy v živote nestretli a že ho zaradili do zoznamu údajných sprisahancov len na základe počutia. Preto bez odsúdenia odviedli pátra naspäť do väzenia, kým sudca Scroggs nepripravil súdny proces tak, aby sa mohol skončiť odsúdením pátra Fenwicka a ďalších štyroch jezuitov. Stalo sa tak 13. júna 1679. V rozsudku sa hovorilo, že obžalovaní sa 24. apríla 1678 zúčastnili na sprisahaneckom stretnutí, na ktorom sa údajne rozhodlo, že sprisahanci vyvolajú vzburu s hromadnou masakrou kráľových poddaných, ako aj so zosadením a zabitím kráľa, so zmenou režimu a oficiálneho náboženstva.
Poprava všetkých piatich sa konala 20. júna 1679.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba