Jezuitištv22032018

Bl. Konštantín Carbonell Sempere

Pochádzal z mesta Alcoy, kde sa narodil 12. apríla 1866. Základné vzdelanie získal vo Valencii. Ako 20-ročný vstúpil do noviciátu Aragónskej provincie Spoločnosti Ježišovej 22. novembra 1886. Humanitné štúdiá a časť filozofických si vykonal vo Veruele. Filozofiu dokončil v Tortose, kde študoval aj teológiu. Za kňaza bol vysvätený v r. 1901. Rehoľnú formáciu zakončil poslednými rehoľnými sľubmi 2. februára 1903.

Pôsobil v Gandii, Barcelone, Roquetase a Alicante. V r. 1928 bol znovu určený do Gandie. Venoval sa predovšetkým spovedaniu.
Dňa 26. júla 1936 ho zajali revolucionári. Týrali ho a napokon ho zastrelilli spolu s rehoľnými bratmi Gelabertom a Grimaltosom 23. augusta pri lokalite Tabernes neďaleko Gandie.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba