Jezuitištv22032018

Jozef Mária Rubio

Jozef Mária Rubio

Plným menom sa nazýval Jozef (José) Mária Rubio y Peralta. Narodil sa 22. júla 1864 v mestečku Dalías pri Almerii v južnom Španielsku. Stredoškolské štúdiá začal v r. 1875. Keďže však cítil povolanie ku kňazstvu, už o rok prestúpil do malého seminára toho istého mesta. V r. 1878 bol prijatý do veľkého (kňazského) seminára v Granade. Tam študoval dva roky filozofiu, štyri roky teológiu a dva roky cirkevné právo.

V r. 1886 prešiel do Madridu, kde v tom istom roku získal licenciát teológie a o rok neskôr doktorát cirkevného práva. 24. septembra 1887 bol v Madride vysvätený za kňaza. Už vtedy sa zaoberal myšlienkou na vstup do jezuitskej rehole. No vonkajšie okolnosti ho prinútili oddialiť o 19 rokov tento krok. Najprv bol dva roky kaplánom v Chincone a rok farárom v Estremere. V r. 1890 ho biskup povolal do Madridu, kde ho poveril viacerými úlohami. Tak bol synodálnym examinátorom, profesorom metafyziky, latinčiny a pastorálnej teológie v seminári, biskupským notárom a hlavným kaplánom sestier sv. Bernarda.

V r. 1905 si vykonal púť do Svätej zeme. O rok nato vstúpil do rehole Spoločnosti Ježišovej v Granade. Tam po skončení dvojročného noviciátu skladal 12. októbra 1908 svoje prvé rehoľné sľuby. Nasledoval rok doplňovacieho štúdia a krátky pobyt v sevilskej jezuitskej rezidencii. V r. 1910 dokončil tzv. treťou probáciou v Manrese svoju rehoľnú formáciu.

Zvyšok života od r. 1911 do r. 1929, teda 18 rokov, strávil v Madride ako kazateľ, duchovný vodca a spovedník. Jeho duchovný život sa sústreďoval predovšetkým na Eucharistiu a úctu Božského Srdca. V duchovnej službe sa venoval všetkým vrstvám mestského obyvateľstva, ale zvlášť chudobným a opusteným. Osobne prichádzal do chudobných štvrtí, kde sa popri uspokojovaní duchovných potrieb usiloval o celkové povznesenie týchto ľudí. Aby im mohol účinnejšie pomáhať, na tento cieľ zorganizoval veľkú skupinu laických veriacich. Pre jeho mimoriadne úsilie a pre dosiahnuté výsledky ho biskup nazýval apoštolom Madridu. Jeho pastoračné pôsobenie, najmä v posledných rokoch, sprevádzali mimoriadne prejavy Božej priazne, takže ho ľudia pokladali za divotvorcu.
Páter Jozef Mária Rubio zomrel 2. mája 1929 v meste Aranjuez. V októbri 1985 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba