Jezuitištv19042018

Vyhlásenie Spoločnosti Ježišovej k prílivu utečencov do Európy

Utečenci zo Sýrie

Spoločnosť Ježišova týmto vyhlásením vyjadruje solidaritu, ľudskú a duchovnú blízkosť a ochotu pomôcť ľuďom, ktorí z dôvodu ohrozenia životov a vážneho potláčania ich základných ľudských slobôd museli opustiť svoju vlastnú krajinu, a tak zdieľajú ťažký osud utečenca.

Denne sme svedkami prehlbujúcej sa utečeneckej krízy. Ide predovšetkým o hodnotu ľudského života.
Súčasný dramatický príliv množstva utečencov do Európy (predovšetkým zo Sýrie) preto vnímame ako výzvu, ktorej treba čeliť so srdcom, ktoré v každom z týchto ľudí spoznáva trpiaceho človeka, svojho brata a sestru, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť, a hľadá účinné spôsoby ako pomôcť.

Preto odmietame všetky formy fóbie či manipulácie, ktoré ignorujú vážnosť a hĺbku tejto humanitárnej krízy, a vnímame urgentnú potrebu promptne, adresne pomôcť. Sme presvedčení, že táto otvorenosť je v priamom vzťahu a súlade s poslaním Cirkvi a s kresťanskou identitou Slovenska a Európy.

Zároveň povzbudzujeme kompetentné štátne autority, aby v spolupráci so širšou občianskou spoločnosťou hľadali účinné spôsoby urgentnej pomoci, ako aj komplexného a trvácnejšieho riešenia utečeneckej krízy.

Vyjadrujeme svoje uznanie a podporu všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí v rámci svojich možností a profesie aktívne prispievajú k zmierneniu utrpenia týchto ľudí formou priamej angažovanosti, pravdivého informovania, či rôznymi prejavmi solidarity.

V tomto spoločnom úsilí sme zjednotení s pápežom Františkom, Konferenciou európskych jezuitských provinciálov a s Jezuitskou službou utečencom v Európe a na Blízkom východe.

V Bratislave 10. septembra 2015
P. Rudolf Uher SJ
Provinciál


Foto: JRS Middle East and Africa

Vyhlásenie Johna Dardisa SJ prezidenta konferencia európskych jezuitských provinciálov k súčasnej situácii utečencov v Európe

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život