Jezuitištv22032018

Sv. Izák Jogues, mučeník

Izák Jogues SJ

Pochádzal z Orléansu, kde sa narodil 10. januára 1607. Študoval v miestnom jezuitskom kolégiu. Do jezuitskej rehole vstúpil ako 17-ročný v roku 1624.

Po noviciáte a štúdiu filozofie bol istý čas regensom v jezuitskom kolégiu v meste Rouen. Teológiu študoval v Clermontskom kolégiu v Paríži. Tam bol vysvätený za kňaza r. 1636. V apríli toho istého roku odplával spolu so siedmimi spoločníkmi do Nového Francúzska.
Hneď po príchode do Québecu sa vybral do hurónskej misie. Tam pomáhal pri budovaní misijnej stanice Panny Márie a zúčastňoval sa na misijných výpravách skúsenejších spolubratov.

V auguste 1642 šiel so svojím pomocníkom René Goupilom a so skupinou Hurónov do Québecu pre nejaké potraviny a iné zásoby, lebo v hurónskom kraji bola slabá úroda. Na spiatočnej ceste šla s nimi aj skupina Francúzov. Vtedy ich prepadli nepriateľskí Irokézi, ktorí pozabíjali Francúzov a Hurónov, kým oboch misionárov odviedli do zajatia. Pátrovho spoločníka Reného už o mesiac zabili, kým sám páter Izák Jogues ostal v irokézskom zajatí. Už na počiatku ho podrobili mučeniu, pri ktorom mu odrezali palec na pravej ruke a poobhrýzali mu ukazováky na oboch rukách. Po približne pätnástich mesiacoch nevoľníctva sa mu naskytla príležitosť k úteku. Spočiatku bol v pomykove, ale po vážnom posúdení rozličných možností pokladal za správne využiť túto príležitosť. Po blúdení neznámou krajinou sa dostal až na atlantické pobrežie do rozvíjajúceho sa prístavu, ktorý sa vtedy nazýval Nový Amsterdam, terajší New York. Odtiaľ sa dostal na holandskej lodi do Európy. Na Vianoce 1643 sa objavil vo francúzskom meste Brest.

Príchod pátra Joguesa vyvolal senzáciu, lebo dlho sa o ňom nič nevedelo, takže mnohí ho pokladali za mŕtveho. Jeho dokaličené ruky vyvolávali obdiv. Pápež Urban VIII. mu ochotne dal dovolenie, že aj so zmrzačenými rukami môže slúžiť svätú omšu, hoci vo všeobecnosti to cirkevné predpisy nedovoľovali.

Na jar 1644 páter Jogues znovu odcestoval do Nového Francúzska. Dva roky pôsobil v meste VilleMarie, terajšom Montreale. Potom sa zúčastnil na mierovom vyjednávaní Francúzov s Irokézmi. Predpokladal, že to uľahčí misionársku prácu medzi týmito divochmi. Keď sa však medzi nich vrátil so svojím novým spoločníkom Jánom de La Lande, Indiáni sa správali nepriateľsky a oboch misionárov vyhlásili za zajatcov. Obvinili ich, že oni zapríčinili sucho a zlé úrody v irokézskom kraji. Preto ich zabili: kňaza 18. októbra 1646 a jeho pomocníka o deň neskôr. Údajne im odťali hlavy, ktoré nastokli na koly. Ich telá hodili do rieky.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba