Jezuitištv19042018

P. Ján Babai

P. Babai vstupoval dvadsaťdvaročný do trenčianskeho noviciátu Spoločnosti ako absolvent filozofie v €Rábe, kam často posielali slovenskí rodičia, aj z €jeho rodnej Skalice, budúcich študentov, aby sa naučili po maďarsky.

V €roku 1655 Rakúska provincia SJ zriadila popri noviciáte vo Viedni noviciát v €Trenčíne pre Uhorsko, kde prevažovali Slováci. V €rokoch medzi noviciátom a €teológiou (1765 – 1768) študoval jazyky. Po skončení teológie absolvoval rok tretej probácie (1772) a €v€roku 1773 ho uvádza katalóg Provinciae Austriaae SJ ako bibliotekára a€katechétu v €Trnave (1773 bibl., catech.) Je neuveriteľné, že tento chorý muž, ktorému sa pri vstupe do života zrútil svet, vydal epigramy o €uhorských kráľoch, palatínoch a €arcibiskupoch v€priebehu štyroch nedobrých rokov 1773 – 1777. Epigramy sa nezrodili po 11. októbri 1773 (zrušenie kolégia SJ v€ Trnave), ale musel nad nimi pracovať už dávno predtým. Nakoniec v €úvode sa hrdo hlásil ku svojim spolubratom, historikom P. Ladislavovi Turócimu SJ a €P. Štefanovi Katonovi SJ, hoci ich nazýva už len pánmi. Ich diela musel mať dávno dobre preštudované. Aj tri ďalšie tituly, venované palatínom-miestokráľom, ostrihomským arcibiskupom predpokladajú takisto dlhšiu prípravu.

Zomrel roku 1778 chorý v€anonymite, v €Päťkostolí.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život