Jezuitištv22032018

Sv. Alfonz (Alonso) Rodríguez, mučeník

Pochádzal zo španielskeho mesta Zamora, kde sa narodil v r. 1598. Ako 16-ročný vstúpil do jezuitskej rehole. Keďže prejavoval živý záujem o juhoamerické misie, predstavení ho už po dvojročnom noviciáte poslali do argentínskej Cordoby, kde si na tamojšom jezuitskom inštitúte, z ktorého sa vyvinula prvá argentínska univerzita, vykonal filozofické a teologické štúdiá. Tam bol aj v r. 1623 vysvätený za kňaza.
Istý čas vyučoval na jezuitskom kolégiu literatúru a pritom sa učil miestne jazyky, ktoré potreboval pre misionársku prácu. Napokon ho predstavení určili za spolupracovníka pátra Rochusa Gonzáleza de Santa Cruz.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba