Jezuitištv19042018

P. Juraj Bak SJ (1912 – 1998)

Juraj Bak SJ

Páter Juraj Bak pochádzal z Hencoviec (okres Vranov nad Topľou), kde sa narodil v roľníckej rodine 2. apríla 1912. Po piatich triedach gymnázia (v Košiciach a v Michalovciach) vstúpil 6. septembra 1927 do jezuitského noviciátu v Trnave. Túžil byť misionárom v Afrike. Po zložení rehoľných sľubov (7. septembra 1929) dokončil gymnaziálne štúdiá v Kláštore pod Znievom. Po maturite nasledovali filozofické štúdia v Krakove (1932-1935) a potom tri roky magisterky v Košiciach. Na teologické štúdiá ho vyslali do Valkenburgu v Holandsku, kde strávil tri roky (1938-1941). Kňazskú vysviacku prijal v maďarskom Segedíne 27. apríla 1941.

Po návrate na Slovensko si dokončil teologické štúdiá na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici (1941-1942). Tretiu probáciu absolvoval v Ružomberku a posledné sľuby zložil 2. februára 1944 v Trnave. V trnavskom dome ostal ako superior (1944-1947) a zároveň dával ľudové misie najmä na Orave. Od roku 1948 bol členom ružomberskej komunity a vedúcim misionárskej skupiny slúžiacej ľudovými misiami po celom Slovensku. Počas verejného pôsobenia rehole až do roku 1950 aktívne prispieval do časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho.

Po barbarskej noci (14. apríla 1950) bol internovaný v Jasove a v Podolínci, odkiaľ sa mu podarilo v roku 1951 spolu s P. Jánom Dieškom utiecť. Po celé štyri roky sa obaja ukrývali v Ružomberku u známych P. Baka. V roku 1955 bol P. Juraj Bak uväznený a v súdnom procese Srna a spol. bol odsúdený za podvracanie Československej republiky na osem rokov väzenia. Ako väzeň pracoval v uhoľných baniach v Rtyni v Podkrkonoší. V máji 1960 ho prepustili na základe amnestie prezidenta. Po prepustení pracoval v Pozemných stavbách v Prešove a v rokoch 1961-66 ako lesný robotník v Ružomberku. Neskôr bol šesť rokov pracovne činný ako kurič na pošte.

Po nástupe do dôchodku žil v Ružomberku až do marca 1989, kedy ho prijali do kňazského charitného domova v Beckove v starostlivosti rehoľných sestier, kde zomrel 8. januára 1998 vo veku 85 rokov. Je pochovaný v jezuitskej hrobke na ružomberskom cintoríne.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život