Jezuitištv19042018

František Budovič SJ (1920 – 2012)

František Budovič SJ

František Xavér Budovič sa narodil 27. novembra 1920 v Holíči. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. júla 1938 v Ružomberku ako člen Slovenskej provincie. Za kňaza bol vysvätený 9. júla 1949 v Ríme. Po absolvovaní teologických štúdií v Ríme sa jeho pôsobiskom stali Spojené štáty. Slúžil v pastorácii slovenských prisťahovalcov v štáte Maryland, neskôr v Pennsylvánii (1951 – 1954 vo Filadelfii, 1955 – 1958 v Scrantone) a v kanadskom Ontáriu (1969 – 1972 v Galte). V r. 1954 – 1955 vyučoval v noviciáte v Marylande vo Wernersville a v r. 1958 – 1968 na univerzite v Scrantone. Po tom, ako sa stal členom jezuitskej provincie Detroit, vyučoval na stredných školách v Clevelande (1976 – 1979 na Central Catholic High School) a v Detroite (1979 – 1983 na University of Detroit High School). Posledné sľuby zložil 2. februára 1977. V r. 1983 – 1994 bol správcom Farnosti sv. Šimona v Chicagu. V r. 1994 – 2003 pastoračne vypomáhal v Dome sv. Jozefa v Detroite a od r. 2003 v Colombiere Center v Clarkstone (Michigan). Aj vo vysokom veku vypomáhal zastupovaním v Slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights, neďaleko Detroitu. Zomrel 13. júna 2012 vo veku 91 rokov v jezuitskom rehoľnom dome Colombiere Center v Clarkstone, v štáte Michigan. Pochovaný bol 19. júna 2012 na cintoríne Colombiere Center v Clarkstone.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život