Jezuitištv19042018

P. Alojz Dlugi SJ (1925 - 2010)

P. Alojz Dlugi SJ

Narodil sa 22. mája 1925 v obci Nowa Biała v Poľsku, okres Nowy Targ, v rodine drobných roľníkov Jozefa a Anny, rod. Lukasovej. Pochádzal z piatich súrodencov. Po základnej škole v rodnej obci pokračoval od r. 1939 na gymnáziu v Levoči. Dňa 30. 7. 1943 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Po rehoľných sľuboch v r. 1945 pokračoval v gymnaziálnom štúdiu v Ružomberku, kde zmaturoval v r. 1947 a následne absolvoval filozofické štúdiá v jezuitskom študijnom centre v Děčíne. Po zásahu štátnej moci proti rehoľníkom 13. apríla 1950 prešiel sústreďovacími tábormi v Bohosudove a Oseku.
Kňazskú vysviacku prijal tajne 12. 8. 1951 v Bratislave z rúk biskupa Pavla Hnilicu SJ. Zo sústreďovacieho tábora bol zaradený do základnej vojenskej služby v Komárne, vykonával ju v PTP v Hájnikoch pri Banskej Bystrici (1951-53). Pracoval ako robotník v stavebníctve v Malackách (1954), pri úprave vodných tokov v Šúri (1954), neskôr ako laborant v Hodoníne (1954-1958) a ako železničný robotník v Hodoníne (1958-59) a v Liberci (1959-60). Napriek ťažkej situácii bol aktívny v apoštoláte, dával duchovné cvičenia v každodennom živote a tajne vysluhoval sviatosti. Tajné štúdium teológie zavŕšil záverečnou skúškou ad gradum 15. 9. 1959 v Trnave.

Od 20. 4. 1960 do 31. 12. 1962 bol väznený pre „marenie dozoru štátu nad cirkvami“. Trest si vykonával vo Valdiciach v brusiarni skla. Po prepustení na amnestiu pracoval v Ústí nad Labem ako robotník v chemickej továrni (1963) a v tlačiarni (1963-1966). Od r. 1966 pracoval ako kostolník v Liberci (1966-68) a v Piešťanoch (1968-69). V decembri 1969 dostal štátny súhlas na vykonávanie kňazskej činnosti a slúžil ako duchovný správca u Dcér Božskej Lásky v Hajnici pri Trutnove v Čechách (1969-74). Slávnostné rehoľné sľuby zložil 15. 8. 1970 v Trnave. Od r. 1974 vykonával kňazskú službu v Nitrianskej diecéze. Slúžil ako kaplán v Dubnici nad Váhom (1974-75) a ako správca farnosti Podskalie (1975-91) a Kostolná Ves (1991-92).
Od r. 1992 bol exercitátorom v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch (1992-93) a v Prešove (1993-1997). Ďalej pôsobil v Báči ako duchovný správca u rehoľných sestier Congregatio Jesu (1997- 2004) a u Dcér sv. Františka (2005-2007). Od r. 2007 bol na odpočinku v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Po náhlom zhoršení zdravotného stavu bol 24. 12. 2010 prevezený do Ružinovskej nemocnice v Bratislave. Tu si ho Pán povolal do večnosti dňa 25. decembra 2010, na Slávnosť Narodenia Pána, vo veku 85 rokov.

So zosnulým pátrom Alojzom Dlugim SJ sme sa rozlúčili 29. 12. 2010 v Ivanke pri Dunaji. Pohrebným obradom predsedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, kázal P. Provinciál. Z príbuzných bola na pohrebe sestra Katarína a dve sesternice zo Spišskej Belej a Popradu. Pricestoval aj kaplán zo Zakopaného d.p. Jozef Bednarčík, skupina veriacich z Podskalia a ďalší.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život