Jezuitištv19042018

P. Jozef Gajdár SJ (1926 – 2011)

P. Jozef Gajdár SJ

Narodil sa 29. 6. 1926 v Lučenci ako syn riaditeľa továrne. Gymnaziálne a neskôr vysokoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave, kde v r. 1950 získal titul strojného inžiniera. Krátko po skončení štúdií vstúpil 29. 6. 1950 do tajného noviciátu Spoločnosti Ježišovej, ktorý absolvoval pod vedením biskupa Jána Ch. Korca. Prvé rehoľné sľuby zložil 29. 6. 1953. Pracoval v civilnom zamestnaní ako stredoškolský profesor na priemyselnej škole v Bratislave a neskôr v Trnave, od r. 1952 pôsobil ako odborný asistent na Vysokej škole technickej v Košiciach. Medzitým pokračoval v rehoľnej formácii tajnými teologickými štúdiami pod vedením biskupa Dominika Kaľatu SJ, ktorý mu 29. 6. 1960 v Košiciach udelil tajne kňazskú vysviacku.

V r. 1960 sa zamestnal v Závodoch ťažkého strojárenstva v Košiciach, kde pracoval ako vedúci oddelenia technicko-ekonomických informácií až do r. 1983. Popri tomto zamestnaní sa ako tajný kňaz venoval apoštolátu medzi mládežou a rodinami, dávaniu rekolekcií a exercícií v Košiciach a na východnom Slovensku. V r. 1983 sa mu podarilo opustiť republiku a cez Viedeň prišiel do Ríma, kde si doplnil dva ročníky teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite. Absolvoval tretiu probáciu v Neapole a ďalej pôsobil v rámci pastorácie talianskej jezuitskej provincie v Ríme.

V roku 1991 sa vrátil do vlasti. Jeho pôsobiskom sa stal Ružomberok, kde bol apoštolsky tvorivý až do svojej smrti. Zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dňa 2. februára 2011 v Ružomberskej nemocnici, kde bol krátko hospitalizovaný pre vážne ochorenie žalúdka. Zomrel vo veku 84 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým P. Jozefom Gajdárom SJ bola v sobotu 5. 2. 2011 o 10.00 v Ružomberku. Pohrebnej svätej omši v jezuitskom kostole Povýšenia Svätého Kríža na Nám. Andreja Hlinku predsedal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Kázal P. Provinciál. Telesné pozostatky boli následne uložené do rehoľnej hrobky na miestnom cintoríne.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život