Jezuitištv19042018

P. Šebastián Labo SJ (1931 – 2014)

P. Šebastián Labo SJ

Narodil sa 19. júna 1931 vo Valaskej Belej ako najmladšie z desiatich detí rodičov Anny a Vendelína. Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde v roku 1951 maturoval. Potom absolvoval a úspešne ukončil štúdium archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vzhľadom na obdobie neslobody a nemožnosť kultúrno-duchovnej realizácie emigroval v roku 1963 na Západ. V Ríme študoval na Pápežskej lateránskej univerzite, kde v roku 1969 zavŕšil štúdium licenciátom. Za kňaza ho v Ríme 1. marca 1969 vysvätil biskup Pavol Mária Hnilica SJ. Po kňazskej vysviacke 20. júla 1969 vstúpil v rakúskom Sankt Andrä do Spoločnosti Ježišovej. Slávnostné rehoľné sľuby zložil 24. mája 1981 v Grottaferratta (Taliansko) do rúk vtedajšieho generálneho predstaveného jezuitov, pátra Pedra Arrupeho.

Už v Ríme začal spolupracovať so svojím svätiteľom Mons. Pavlom Hnilicom, zakladateľom hnutia „Pro fratribus“, ktorého programom bolo čeliť komunistickej ideológii, pomáhať prenasledovaným pre náboženské presvedčenie a modliť sa za prenasledovateľov v duchu cirkevných dokumentov a fatimského posolstva. Hnutie vydávalo aj informačný bulletin Pro fratribus vo viacerých jazykoch. V rokoch 1971 – 2002 nemeckú verziu redigoval páter Šebastián Labo. Popri redakčnej práci pôsobil misionársky aj vo farnostiach: kázaním, prednáškami a diskusiami o prenasledovanej Cirkvi.

Pátra Šebastiána charakterizovala osobitná úcta a oddanosť voči pápežovi poľského pôvodu Jánovi Pavlovi II. Napísal o ňom viacero knižných publikácií, ktoré vyšli v mnohotisícových nákladoch. Predovšetkým to bolo dielo Zabijem pastiera, ktoré vyšlo v siedmich svetových jazykoch. Popri iných knihách si veľké zásluhy získal vydávaním viaczväzkovej publikácie Lietajúci pútnik 20. storočia (8 zväzkov v r. 1997 – 2004), na ktoré nadväzuje dielo Apoštolské cesty Benedikta XVI.

Za svoju rozsiahlu činnosť dostal viacero ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria: čestný doktorát, Doctor honoris causa, ktorý mu v roku 2007 udelila Trnavská univerzita „za rozsiahlu publikačnú činnosť“, a štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy, ktoré mu 7. januára 2010 odovzdal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič „za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj“.
Po svojom návrate z exilu páter Šebastián Labo žil a pracoval v jezuitskom dome v Trnave, kde bol až do novembra 2013. Potom sa pre zdravotný stav zotavoval v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Posilneného sviatosťami si ho Pán života a smrti, ktorému verne slúžil, povolal k sebe 22. mája 2014 vo veku 82 rokov.

Medzi priateľmi a spolubratmi bol osobitne známy sympatickým humorom a životným elánom. S naším zosnulým spolubratom sme sa rozlúčili v utorok 27. mája 2014 svätou omšou o 10.00 hod. v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, a potom o 16.00 hod. v jeho rodisku vo Valaskej Belej, kde bol pochovaný.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život