Jezuitištv19042018

P. Ján Lešo SJ

P. Ján Lešo SJ

Ján Lešo sa narodil 16. mája 1924 v Pozdišovciach, okr. Michalovce, z gréckokatolíckych rodičov, ako piaty z deviatich detí. Otec bol maloroľník a sezónny robotník. Po skončení základnej školy v rodisku bol v r. 1938 prijatý do jezuitského malého seminára „Stanislavov“ v Trnave, pričom gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kláštore pod Znievom, v Trnave a dokončil ich v Ružomberku. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. 7. 1942 v Ružomberku, kde po dvoch rokoch zložil prvé rehoľné sľuby. V r. 1947 – 1950 študoval na jezuitskom Filozofickom inštitúte v Děčíne.

V r. 1950 sa stal obeťou násilného zásahu komunistického režimu proti kláštorom. Bol internovaný v Bohosudove a neskôr zaradený na práce v PTP v Hájnikoch pri Zvolene a v Banskej Bystrici. Tajne si robil teologické štúdiá a 12. augusta 1951 v Bratislave prijal od biskupa Pavla Hnilicu SJ kňazskú vysviacku. Od r. 1954 žil v Košiciach a pracoval ako ošetrovateľ vo Fakultnej nemocnici. Popri tom si v r. 1956 urobil maturitu na Strednej zdravotníckej škole v Levoči. Udržiaval kontakty s inými jezuitmi a v januári 1960 ho polícia zaistila, bol vyšetrovaný a odsúdený na dva roky za prijatie tajnej vysviacky, no amnestiou bol hneď v máji 1960 oslobodený. Ďalej pracoval v nemocnici až do roku 1968, keď sa ako turista dostal do Ríma. Tam dostal pokyn od P. Félixa Litvu SJ, predstaveného slovenských jezuitov v zahraničí, aby si doplnil teologické štúdiá v rakúskom Innsbrucku. Po ich ukončení v r. 1970 vycestoval do Kanady, kde potom pôsobil v pastorácii slovenských emigrantov v Ontáriu (Sudbury, Oshawa, Toronto, Hamilton), v Manitobe (Winnipeg, Flin-Flon) a v USA (Dunville v Pensylvánii). Posledné sľuby v Spoločnosti Ježišovej zložil 2. februára 1975. Ako gréckokatolík bol kňazom byzantského obradu s fakultou biritualizmu na latinský obrad.

Od r. 1973 bol správcom slovenskej farnosti vo Wellande v Ontáriu, pričom býval v Misijnom dome slovenských jezuitov v meste Cambridge. V r. 1986 ho nový slovenský biskup o. Michal Rusnák CSsR menoval za správcu fary Narodenia Panny Márie v Toronte. Bohoslužby slávil v staroslovienčine a v angličtine. V r. 1990 prešiel opäť do Cambridge, odkiaľ vypomáhal v okolitých mestách (Windsor, Ottawa, Sarnia, Mississauga) ako biritualista.

V r. 1997 sa vrátil na Slovensko, do Prešova. Ako člen jezuitskej komunity Exercičného domu sv. Ignáca bol duchovným otcom komunity sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Sládkovičovej ulici až do r. 2000. Ďalej pastoračne vypomáhal v kaplnke Exercičného domu a až do r. 2011 bol spirituálom jezuitskej komunity.

Zomrel 26. apríla 2012 v popoludňajších hodinách v prešovskej nemocnici, kde bol deň predtým hospitalizovaný so srdcovou príhodou. So zosnulým P. Jánom Lešom SJ sme sa rozlúčili 30. apríla v Prešove svätou liturgiou o 9.30 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorej predsedal prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ. Telesné pozostatky boli potom prevezené do Ružomberka, kde boli o 17.00 uložené do rehoľnej hrobky.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život