Jezuitištv19042018

F. Ján Lukáč SJ

F. Ján Lukáč SJ

Brat Ján Lukáč SJ sa narodil 13. decembra 1918 v obci Dolné Rykynčice okr. Krupina v rodine s piatimi deťmi. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil ako rehoľný brat (fráter) v r. 1942 v Ružomberku. V noci zo 13. na 14. apríla 1950 bol so spolubratmi internovaný v Jasove, neskôr v Podolínci. Od mája 1950 do 1955 pracoval spolu s ostatnými internovanými frátrami na Klíčave, v rokoch 1955 - 1969 žil a pracoval v Banskej Bystrici. V septembri 1969 zložil v Beckove posledné rehoľné sľuby. V decembri toho istého roku odišiel do Kanady, kde pracoval v tlačiarni vydavateľstva slovenských jezuitov Dobrá kniha v Galte - Ontario. Odtiaľ ho v r. 1976 generálny predstavený rehole P. Pedro Arrupe povolal do Ríma. Na Generálnej kúrii vykonával 10 rokov službu na tlačovom oddelení a ďalších 5 rokov na ekonomickom oddelení. Počas pobytu v Ríme systematicky posielal na Slovensko náboženskú literatúru rôznymi kanálmi cez Maďarsko a Poľsko. V r. 1994 sa definitívne vrátil na Slovensko, do jezuitskej komunity v Bratislave. Posledné roky prežil v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji.

Pán života, ktorému brat Ján zasvätil svoj život v mladosti a verne mu slúžil počas celého svojho požehnaného života, si ho povolal vo veku 92 rokov. Zomrel 10. 1. 2011 v nemocnici v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.

S bratom Jánom Lukáčom sme sa rozlúčili 14. januára 2011 v Ružomberku pohrebnou svätou omšou v jezuitskom kostole. Telesné pozostatky boli následne uložené v rehoľnej hrobke na miestnom cintoríne. Obrady viedol P. Provinciál Peter Bujko.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život