Jezuitištv19042018

F. Lukáš Pastier SJ

F. Lukáš Pastier SJ

Rehoľný brat Lukáš Pastier sa narodil ako jeden zo štyroch súrodencov 2. júla 1904 v Tekovskej Novej Vsi (dnes súčasť Novej Dediny pri Leviciach).

Ako dvadsaťročný vstúpil 30. mája 1925 do jezuitského noviciátu v Trnave. V noviciáte sa zaúčal kuchárskemu umeniu a po zložení sľubov vykonával túto službu v Trnave, v Bratislave, v Ružomberku a v Košiciach.

V roku 1937 odchádza do Ríma, kde bol kuchárom v jezuitskom Ruskom kolégiu (Russicum). V zahraničí ostal pôsobiť až do konca svojho života.

V roku 1947 sa stal kuchárom v Kolégiu sv. Juraja v Meudon pri Paríži. Potom sa v roku 1953 vrátil do Talianska a dva roky bol kuchárom v jezuitskom noviciáte v Lonigo neďaleko Verony. Znova sa vrátil do Ríma, kde pobudol necelý rok a 1. júla 1956 odchádza do Kanady. Ako kuchár spočiatku pracoval v kuchyni Kolégia sv. Ignáca v Guelphe.

V tom čase tu žili aj iní slovenskí jezuiti, ktorí sa po ukončení štúdií nemohli vrátiť na Slovensko a venovali sa pastorácii Slovákov v Kanade. Od jesene 1956 do jari 1957 slovenskí jezuiti vyjednávali s majiteľom pozemku v Galte kúpu pozemku pre potreby slovenskej misie. Začiatkom leta kúpili dom, ktorý bolo potrebné najprv prispôsobiť potrebám slovenskej misie. Brat Lukáš sem prichádza a pracuje v dome ako údržbár, záhradník, strážnik, kostolník a kuchár.

Na žiadosť kanadských biskupov prevzali slovenskí pátri správu šiestich slovenských farností v Kanade (Toronto, Windsor, Welland, New Westminster, Sarnia a Galt-Cambridge). Brat Lukáš odchádza v roku 1971 ako kuchár na slovenskú Faru sv. Cyrila a Metoda do Toronta. Táto farnosť mala v tom čase asi 700 slovenských rodín. V auguste 1974 ho zastihla ťažká choroba. Vyše štyri mesiace strávil v nemocnici a podrobil sa viacerým operáciám hltana. Na Vianoce 25. decembra 1974 umiera v Toronte. Je pochovaný na jezuitskom cintoríne v Guelphe.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život