Jezuitiuto20032018

Sv. Róbert Southwell

Sv. Róbert Southwell

Sv. Róbert Southwell je známy v anglických cirkevných a čiastočne aj v literárnych kruhoch nielen ako mučeník, ale aj ako básnik.

Narodil sa r. 1561 v Horsham-St-Faith vo východoanglickom grófstve Norfolk. Chlapec prejavoval už od skorého detstva veľkú nábožnosť a mimoriadne nadanie. Jeho katolícki rodičia mu chceli zabezpečiť čo najlepšiu výchovu a vzdelanie. Preto ho poslali študovať do anglického kolégia v Douai (v severnom Francúzsku), kde ho okrem iných učil slávny jezuitský teológ Leonard Lessius. Keď mal 15 rokov, prešiel študovať do Paríža.

Počas štúdia sa v ňom čoraz nástojčivejšie hlásilo rehoľné povolanie. Rozhodoval sa medzi kartuziánmi a jezuitmi. Rozhodovanie sa skončilo v prospech jezuitskej rehole. Keďže v Paríži ho pre mladý vek nechceli prijať, odišiel do Ríma, kde mohol začať jezuitský noviciát 18. októbra 1578. Noviciát dokončil v Tournai (terajšie Belgicko). Po skončení noviciátu ho predstavení poslali na štúdium filozofie a teológie znovu do Ríma, kde bol v r. 1584 ako 23-ročný vysvätený za kňaza. Po vysviacke ho určili za prefekta štúdií v anglickom kolégiu v Ríme.

Mladý páter však túžil pracovať na nebezpečnom apoštolskom poli v rodnej krajine. Predstavení súhlasili a tak páter Southwell 8. mája 1586 odcestoval z Ríma do Anglicka spolu s pátrom Henrichom Garnetom. Na anglickú pôdu vystúpili pravdepodobne v prístave Newport v juhozápadnom Anglicku.

Kráľovnina tajná rada sa hneď dozvedela o Southwellovom príchode a nariadila jeho stíhanie. Našťastie niekto ho informoval o tejto skutočnosti, takže sa správal čo najobozretnejšie. Vystupoval v prestrojení pod menom Mr. Cotton. Ani domáce služobníctvo jeho hostiteľov nevedelo o jeho pravej totožnosti. Najprv býval u baróna Vaux a od r. 1587 u grófky Arundelovej.

Vďaka obozretnosti a vernosti rodín, ktoré ho prijali, mohol úspešne účinkovať šesť rokov. Napokon v r. 1592 sa stal obeťou zrady. Zlopovestnému poľovníkovi na katolíckych kňazov R. Topcliffovi ho pomohla chytiť odpadlíčka od katolíckej viery Anna Bellamyová. Táto bola kedysi uväznená pre vieru v londýnskom Toweri, ale dala sa zlomiť a stala sa Topcliffovou udavačkou. S predstieraním dobrého úmyslu pozvala pátra Southwella na 5. júna 1592 do svojho domu v Uxenden Hall neďaleko Londýna. Tam ho zajal Topcliff so svojimi ľuďmi. Najprv ho držal vo svojom dome vo Westminsteri, kde ho štyri dni podrobil krutému mučeniu. 30. júna ho dal previesť do podzemnej cely vo väzení Gatehouse a odtiaľ do Toweru, kde ho držali v úplnej izolácii. Tam chradol 30 mesiacov. Jeho hlavnou posilou bola modlitba a hlboké meditácie o základných skutočnostiach života a viery. 20. februára 1595 ho dotiahli do väznice Newgate a pred súd, ktorý ho odsúdil na smrť obesením. Popravili ho 21. februára na londýnskom popravisku Tyburn.

Pátra Róberta Southwella vyhlásil za blahoslaveného pápež Pius XI. 15. decembra 1929 a za svätého pápež Pavol VI. 25. októbra 1970. Jeho liturgická spomienka bola určená na 21. februára. V jezuitskej reholi sa slávi spolu s inými 1. decembra.
Ako sme spomenuli na začiatku, Róbert Southwell bol aj básnik. Jeho literárne plody sa tešili takej obľube, že sa verejne šírili pod jeho menom už počas jeho tajného pôsobenia.

Z jeho literárnej pozostalosti sa zachovali dve zbierky veršov vydané v roku 1595: St. Peter's complaint with other poems (Nárek sv. Petra a iné báse) a Maeoniae. V próze vyšli: An epistle of comfort (Potešujúca epištola), The triumphs over death (Víťazstvá nad smrťou), Mary Magdalen's tears (Slzy Márie Magdalény) a An humble supplication to Her Majesty (Ponížená prosba Jej Veličenstvu). Všetky tieto spisy boli napísané v r. 1591 a spočiatku kolovali ako rukopisy.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba