Jezuitiuto20032018

Bl. Dominik Collins, mučeník

Dominik CollinsBl. Dominik Collins pochádzal z Írska. Narodil sa okolo r. 1566 v meste Youghal v grófstve Cork. Vo veku približne 20 rokov prišiel do Francúzska, kde sa prihlásil k vojsku. Vo vojenskej službe sa vyznačoval tak, že dosiahol hodnosť kapitána.

V r. 1598 sa rozhodol zmeniť život. V španielskom meste Santiago de Compostela vstúpil do jezuitskej rehole ako rehoľný brat. R. 1601 sa vrátil do Írska. Tam ho 17. júna 1602 chytili Angličania, ktorí ho nútili, aby sa zriekol katolíckej viery. Keď tak neurobil, odsúdili ho na smrť obesením. Keď ho 31. októbra 1602 viedli medzi vojakmi na popravisko, kráčal pokojne a smelo. Iba málo spoluobčanov sa zhromaždilo k poprave zo strachu pred udavačmi.

Keď prišiel k šibenici, predniesol okolostojacim krátke povzbudenie po španielsky, írsky a anglicky. Bolo to akési vyhlásenie dôvodov, pre ktoré prišiel do Írska. Otvorene vyhlásil, že prišiel odhovárať svojich rodákov, aby sa nepripájali k omylom bludárov. Vykonávatelia popravy ho prerušili v reči a na krk mu dali slučku. Prijal to s veľkou radosťou, takže istý anglický dôstojník, ktorý stál v blízkosti, prejavil svoje začudovanie: „Čo je to za človeka, ktorý ide na smrť tak túžobne, ako by som ja šiel na hostinu?”

Nakoniec nemohli nájsť nikoho, ktorý by chcel vykonať úlohu kata, lebo jeho reč nahnala strach všetkým prítomným. Napokon k tomu prinútili istého chudobného rybára, ktorý šiel okolo. Ten pred popravou prosil mučeníka o odpustenie, čo mu rehoľný brat ochotne dal.

Pred vystúpením na šibenicu prosil Brat Collins katolíkov o modlitby. Pri vystupovaní po schodíkoch recitoval slová žalmu: „V teba som, Pane, dúfal, nebudem zahanbený naveky.” Pred zhodením zo šibeničnej plošiny sa modlil: „Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.”

Na šibenici ostal visieť tri alebo štyri hodiny. Napokon odrezali povraz, na ktorom visel, a spadnuté telo nechali ležať na zemi. Niekto z neho stiahol šaty a ušiel s nimi. V noci ho nábožní ľudia odniesli a pochovali.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil rehoľného brata Dominika Collinsa spolu s inými šestnástimi írskymi mučeníkmi za blahoslaveného 27. septembra 1992. Jezuitská rehoľa zaradila jeho liturgickú spomienku na deň 30. októbra.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba