Jezuitined23042017

Prípravné stretnutie Magis CE 2017 v Prahe

Od 24. do 26. Marca sa v Prahe konalo prípravné stretnutie blížiaceho sa Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku. Takmer 30 organizátorov blížiaceho sa Magisu z Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska malo počas neho možnosť bližšie sa zoznámiť so štruktúrou programu ako aj s potrebnými informáciami týkajúcimi sa jednotlivých experimentov i záverečného spoločného stretnutia, ktoré sa uskutoční v Prahe. Od 24. do 26. marca sa v Prahe konalo prípravné stretnutie blížiaceho sa Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.

Čítať ďalej...

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Čítať ďalej...

Vianočná Magis kapustnica

Tohtoročnej Magis kapustnice sa zúčastnilo vyše 30 mladýchViac než 30 členov spoločenstva Magis z troch bratislavských stretiek sa vo štvrtok 15. decembra stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave na už tradičnej predvianočnej „Magis kapustnici”.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom: Vyznaj sa v sebe samom

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní. Členovia spoločenstva Magis zorganizovali v sobotu, 12. novembra už druhú duchovnú obnovu pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov na tému „Vyznaj sa v sebe samom“.

Čítať ďalej...

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácieV nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnú sv. omšu, ktorej predsedal predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov, svojim spevom skrášľoval bratislavský jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby