Jezuitipon27032017

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Čítať ďalej...

Vianočná Magis kapustnica

Tohtoročnej Magis kapustnice sa zúčastnilo vyše 30 mladýchViac než 30 členov spoločenstva Magis z troch bratislavských stretiek sa vo štvrtok 15. decembra stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave na už tradičnej predvianočnej „Magis kapustnici”.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom: Vyznaj sa v sebe samom

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní. Členovia spoločenstva Magis zorganizovali v sobotu, 12. novembra už druhú duchovnú obnovu pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov na tému „Vyznaj sa v sebe samom“.

Čítať ďalej...

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácieV nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnú sv. omšu, ktorej predsedal predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov, svojim spevom skrášľoval bratislavský jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris.

Čítať ďalej...

Program Cesta Pravda Život 2016

účastníci programu CPŽ 2016Na Trlenskej chate pri Ružomberku sa od 7. do 14. augusta stretlo osem mladých z rôznych kútov Slovenska na programe Cesta Pravda Život, ktorý každoročne organizujú jezuiti a sestry z Congregatio Jesu. Spoločne strávený čas vyplnil oddych, turistika, spoločné spoznávanie sa, zdieľania a trojdňové duchovné cvičenia. Účastníkov programom sprevádzali P. Jaroslav Mudroň SJ, školastik Peter Buša SJ a sestra Simeona CJ.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby