Jezuitipon20022017

Fotogaléria

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána. Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána.

Čítať ďalej...

Vianočná Magis kapustnica

Tohtoročnej Magis kapustnice sa zúčastnilo vyše 30 mladýchViac než 30 členov spoločenstva Magis z troch bratislavských stretiek sa vo štvrtok 15. decembra stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave na už tradičnej predvianočnej „Magis kapustnici”.

Čítať ďalej...

Magis 2016

Slovenská výprava v poľskom Lodži, kde celý Magis začal.Tohtoročný medzinárodný jezuitský program pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov Magis, ktorý trval od 15. do 25. júla a ktorý organizovali poľské provincie Spoločnosti Ježišovej, bol pre slovenských jezuitov výnimočný tým, že na území Slovenska sa uskutočnilo až 10 experimentov.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom: Vyznaj sa v sebe samom

Približne 60 mladých ľudí si v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave malo možnosť najprv vypočuť prednášku pozvaného hosťa, pátra Jakuba Garčára SJ, o ignaciánskom rozlišovaní duchov a sebapoznaní. Členovia spoločenstva Magis zorganizovali v sobotu, 12. novembra už druhú duchovnú obnovu pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov na tému „Vyznaj sa v sebe samom“.

Čítať ďalej...

Záver roka v spoločenstve Magis

Magisáci si (okrem iného) pochutnali i na grilovaných pochúťkach.V pondelok, 27. júna sa približne 30 členov spoločenstva Magis stretlo v priestoroch jezuitského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, aby sa tak rozlúčilo a zároveň poďakovalo za uplynulý akademický rok.

Čítať ďalej...

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácie

Chorus Salvatoris prítomný na slávnostnom otvorení 36. generálnej kongregácieV nedeľu, 2. októbra sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesú v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Slávnostnú sv. omšu, ktorej predsedal predsedal P. Bruno Cadoré, majster rehole bratov kazateľov, svojim spevom skrášľoval bratislavský jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris.

Čítať ďalej...

50. výročie kňazstva P. Jána Ďuricu SJ

Jubilant P. Ján Ďurica SJ.V nedeľu, 5. júna uplynulo presne 50 rokov od kňazskej vysviacky slovenského jezuitu, P. Jána Ďuricu SJ. Krásne vďaky vzdávanie za požehnaných 50 rokov kňazstva P. Jána začalo sv. omšou v bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Omšu spevom sprevádzali jezuitský chrámový zbor Chorus Salvatoris a priatelia P. Jána z Neokatechumenátneho spoločenstva v Bratislave. 

Čítať ďalej...

Program Cesta Pravda Život 2016

účastníci programu CPŽ 2016Na Trlenskej chate pri Ružomberku sa od 7. do 14. augusta stretlo osem mladých z rôznych kútov Slovenska na programe Cesta Pravda Život, ktorý každoročne organizujú jezuiti a sestry z Congregatio Jesu. Spoločne strávený čas vyplnil oddych, turistika, spoločné spoznávanie sa, zdieľania a trojdňové duchovné cvičenia. Účastníkov programom sprevádzali P. Jaroslav Mudroň SJ, školastik Peter Buša SJ a sestra Simeona CJ.

Čítať ďalej...

Stretnutie noviciátov

Počas stretnutia si novici okrem prednášok zameraných na ignaciánsku spiritualitu našli čas i na spoznávanie významných miest Moravy a na vzájomné spoznávanie sa a obohacovanie.

Od 9. do 15. mája sa v moravskom Velehrade konalo každoročné stretnutie jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy (noviciáty oboch poľských provincií, maďarský, chorvátsky a česko – slovenský noviciát).

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita