Jezuitištv23032017

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku b...

Migrácia ako výzva zachovať si a prehĺbiť vlastnú identitu

Migrácia ako výzva zachovať si a prehĺbiť vlastnú identitu

Koncom februára sa v Bratislave konala medzinárodn...

Slovenskí zasvätení spustili nový internetový portál www.rehole.sk

Slovenskí zasvätení spustili nový internetový portál www.rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili v utor...

Kázať pre spásu duší

Kázať pre spásu duší

Rehoľa bratov kazateľov, dominikánov oslávila osem...

Prečo Deň zasväteného života?

Prečo Deň zasväteného života?

Prvý Deň zasväteného života sa slávil 2. februára ...

Kristova láska nás pobáda ku zmiereniu

Kristova láska nás pobáda ku zmiereniu

Pri pohľade do minulosti, keď ohlasovaním Božieho ...

Aktuality

Pozývame Vás

Seminár o živote a diele Vendelína Javorku SJ

Seminár o živote a diele Vendelína Javorku SJ

V piatok 24. marca o 9.30 sa v Aule Diecézneho centra v Žiline uskutoční Seminár o živote a diele významného slovenského jezuitu pátra Vendelína Javorku ...

Loading...

Duchovný život

Pôstna prezieravosť

Pôstna prezieravosť

Je bežnou vecou, že človek, ktorý prekročil istú vekovú hranicu, si potrebuje z času na čas prekontrolovať svoj zdravotný stav a absolvovať niekoľko v...

Loading...

Fotogaléria

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Magis Vianoce v Trlenskej doline

Viac než 30 „Magisákov“ sa od 6. do 8. januára stretlo na chate v Trlenskej doline, aby spoločne v kruhu spoločenstva Magis oslávilo sviatky Narodenia...

Loading...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby