Jezuitipon20022017

Fotogaléria

Jezuitský ples

jezuitský ples1V sobotu 7. februára 2015 v priestoroch jedálne Ekonomickej univerzity v Bratislave znovu ožil Jezuitský ples. Popri valčíkoch nechýbalo vystúpenie našich kostolných zborov Chorus Salvatoris a Magis. O zábavu pre vyše 200 plesajúcich sa postarala aj vynikajúca ľudová hudba, bohatá tombola či polnočné tango.

Čítať ďalej...

Pohreb P. Františka Šaturu SJ

pohreb1V pondelok, 9. februára 2015 bol v Ivanke pri Dunaji pochovaný P. František Šaturu SJ, ktorý svoju dušu odovzdal Bohu 3. februára. Pohrebné obrady sa začali o 11.00 hod. svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Kazateľom bol vladyka Milan Lach SJ.

Čítať ďalej...

Výročie smrti P. Petra Bujka

bujko1Dňa 6. septembra 2014 o 12.00 hod. bola v kostole v Novej Kelči, pri príležitosti prvého výročia smrti P. Provinciála Petra Bujka SJ, slávená zádušná svätá omša. Predsedal jej P. Rudolf Uher SJ, Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Tejto spomienky sa zúčastnili mnohí jezuiti, priatelia, rodina zosnulého Petra Bujka a miestni rodáci.

Čítať ďalej...

Spev pre Afriku

Spev pre Afriku 1V sobotu 29. novembra 2014 o 19:30 sa v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa v Bratislave uskutočnil tradičný benefičný koncert Spev pre Afriku. Bol to ôsmy ročník koncertov pre Afriku a celkovo deviaty, keďže prvý ročník bol venovaný na pomoc obetiam tsunami v juhovýchodnej Ázií. Výťažok z tohto ročníka bude smerovať na pomoc jezuitským vzdelávacím inštitúciám v Južnom Sudáne - ekologickému a odbornému centru sv. Petra Clavera v Rumbeku, farmárskemu projektu MAJIS v dedine Akol-Džal a strednej škole vo Wau.

Čítať ďalej...

P. Vincent Petrík oslávil 65 rokov v Spoločnosti

P. Vincent Petrík so spolubratmiP. Vincent Petrík SJ, oslávil dňa 8. septembra 2014 jubileum 65. rokov od vstupu do Spoločnosti Ježišovej. Toto významné jubileum nášho spolubrata sme si pripomenuli svätou omšou v komunitnej kaplnke Seniorátu v Ivanke pri Dunaji, ktorej predsedal provinciál SJ, P. Rudolf Uher, spolu s oslávencom a spolubratmi s viacerých komunít.

Čítať ďalej...

Bratislavská komunita na návšteve v Ivanke

Bratislavská komunita na návšteve v Ivanke1Spoločnosť Ježišova si 5. novembra pripomína sviatok Všetkých svätých a blahoslavených zo Spoločnosti. V nasledujúci deň, 6. novembra, je spomienka na všetkých zosnulých jezuitov. Pri tejto príležitosti jezuiti z bratislavskej komunity navštívila už v pondelok (3. novembra) seniorát Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji v ktorom žijú starší pátri a bratia. Taktiež na miestnom cintoríne v Ivanke kde sú pochovaní zosnulí jezuiti z Ivánskej komunity.

Čítať ďalej...

Slávnostné sľuby v Košiciach

sluby1Na sviatok svätých Košických mučeníkov, patrónov slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, v nedeľu 7. septembra 2014 pri eucharistickej slávnosti o 13:30 v jezuitskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Košiciach zložili slávnostné sľuby jezuiti F. Ján Buleca SJ, P. Róbert Gočala SJ, P. Martin Halčák SJ a F. Richard Tomašík SJ. Čím boli definitívne začlenení do Spoločnosti Ježišovej. Svoje sľuby zložili do rúk Pátra Provinciála Rudofa Uhera SJ.

Čítať ďalej...

Salvatorfest 2014

sf1V sobotu 27. septembra 2014 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnil ďalší ročník tradičného Salvator Festu pre našich spolupracovníkov a dobrodincov z Bratislavy. Program sa začal o 12.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval P. Provinciál Rudolf Uher SJ spolu s ďalšími spolubratmi. Po svätej omši nasledoval chutný guláš, športové aktivity v parku a program pre deti. Nechýbalo ani opekanie pri ohni či posedenie pri káve.

Čítať ďalej...

Magis Ecogroup

magis ceJednou zo skupiniek tohtoročného MAGIS-u 2014 Central Europe bola skupinka Ecogroup, ktorá sa snažila oživiť vodný kanál v Ivanke pri Dunaji. Odstraňovanie hnilého dreva, čistenie brehov od odpadkov, ba dokonca vyťahovanie zahodených starých pneumatík z vody zamestnávalo medzinárodnú skupinu 10 účastníkov v čase od 18. do 24. júla. Program dopĺňali aj ďalšie aktivity ako splav Malého Dunaja, Rafting na Čunove či zaujímavá prednáška o miestnej faune.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita