Jezuitipon20022017

Fotogaléria

Uvedenie do úradu nového provinciála

V nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, pátrom Adolfom Nicolásom.

Čítať ďalej...

Nový rektor Kolégia v Bratislave

Jozef Kyselica SJ

Na tretiu veľkonočnú nedeľu, 4. mája pri svätej omši o 11.00 hod. v jezuitskom kostole v Bratislave bol P. Jozef Kyselica SJ uvedený do úradu rektora Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Do tejto služby bol menovaný dekrétom P. Generála Adolfa Nicolása SJ zo 16. marca 2014. Túto funkciu prevzal po P. Rudolfovi Uherovi, ktorý bol menovaný za provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

Čítať ďalej...

Deň zasväteného života 2014

jezuiti s biskupom Jánom OroschomRehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby pôsobiaci na území Trnavskej arcidiecézy oslávili na sviatok Obetovania Pána deň zasväteného života v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 2. februára dopoludnia. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali emeritný arcibiskup Ján Sokol, kňazi arcibiskupskej kúrie a významný počet rehoľných kňazov. Na tejto svätej omši sa zúčastnil aj jezuiti z trnavskej a piešťanskej komunity.

Čítať ďalej...

Diakonská vysviacka v Ríme

22. apríla školastici Jakub Garčár SJ a Jaroslav Mudroň SJ, spolu s ďalšími šiestimi jezuitmi z Chorvátska, Talianska, Spojených Štátov Amerických, Srí Lanky a Portugalska, prijali diakonskú vysviacku v jezuitskom Kostole del Gesù v Ríme. Svätiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ.

Čítať ďalej...

Provinčné stretnutie v Prešove

V dňoch 29. – 31. januára sa v exercičnom dome v Prešove uskutočnilo provinčné stretnutie jezuitov Slovenskej provincie. Zúčastnilo sa ho okolo 50 jezuitov.

Čítať ďalej...

Slávnostné sľuby P. Jozefa Bartkovjaka SJ v Ríme

V stredu 19. marca, v deň sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa vo večerných hodinách v hlavnom jezuitskom kostole v Ríme konala eucharistická slávnosť, pri ktorej piati členovia Spoločnosti Ježišovej zložili do rúk generálneho predstaveného pátra Adolfa Nicolása slávnostné sľuby. Jedným z nich bol aj vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Jozef Bartkovjak SJ.

Čítať ďalej...

Traja jezuiti zložili slávnostné sľuby

Na sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla, 25. januára 2014 o 11.00 hod., v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave zložili slávnostné rehoľné sľuby naši pátri: Rudolf Uher SJ, Miloš Lichner SJ a Dušan Bezák SJ čím boli definitívne začlenení do Spoločnosti Ježišovej. Hlavný celebrantom bol páter viceprovinciál Jozef Šuppa SJ.

Čítať ďalej...

Inygo ples

V sobotu, 22. februára sa v Trnave uskutočnil druhý ročník plesu jezuitskej mládeže pod názvom Inygo ples. Program začal svätou omšou o 18.00 v jezuitskom kostole v Trnave. Hlavným celebrantom bol Páter viceprovinciál Jozef Šuppa SJ. Po omši pokračoval v Mariánskej sále samotný ples. Okrem tanca a zábavy nechýbalo ani pohostenie a tombola. Program bol taktiež obohatený aj o krátku scénku – tieňohru, ktorá priblížila hosťom obnovenie Spoločnosti Ježišovej, ktoré si toho roku jezuiti pripomínajú. Pozvanie prijali aj mladí zo slovinského Maribora pod vedením P. Mirana Žvanuta SJ.

Čítať ďalej...

Zádušná sv. omša za P. Petra Bujka SJ v Bratislave

P. Peter Bujko SJV sobotu 7. septembra o 11.00 sa v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konala posledná rozlúčka so zosnulým provinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, pátrom Petrom Bujkom SJ.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita