Jezuitipon20022017

Fotogaléria

Základná škola Štefana Senčíka

SenčíkZákladná škola v Starom Tekove si pripomenula výročie 300 vyučovania. Pri tejto príležitosti bol škole udelený čestný názov: „Základná škola Štefana Senčíka“. Celá slávnosť začala položením kvetov k pomníku P. Štefana Senčíka SJ. Účastníci sa potom presunuli k základnej škole, kde riaditeľ Mgr. Peter Meszároš odhalil novú tabuľu s názvom: „Základná škola Štefana Senčíka“.

Čítať ďalej...

Spev pre Afriku 2013

Spev pre Afriku 2013Nedeľu, 24. novembra sa v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave uskutočnil 7. ročník benefičného koncertu Spev pre Afriku 2013, ktorého cieľom je zabezpečiť prostriedky na podporu jezuitských misií v

Čítať ďalej...

Salvator Fest 2013

Salvator fest 2013V sobotu 28. septembra sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnil ďalší ročník tradičného Salvator Festu pre spolupracovníkov a dobrodincov z nášho jezuitského kostola

Čítať ďalej...

Udelenie doktorátu P. Emilovi Krapkovi SJ

P. Emil Krapka SJTeologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave udelila čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) ThDr. h. c. PhLic. Emilovi Krapkovi SJ, nestorovi katolíckej teológie na Slovensku.

Čítať ďalej...

Pohreb P. Petra Bujka SJ

Pohreb P. Petra Bujka SJDňa 8. septembra sa v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Novej Kelči (okres Vranov nad Topľov) konala posledná rozlúčka so zosnulým provinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej P. Petrom Bujkom SJ.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita