Jezuitipon20022017

Fotogaléria

Akadémia o živote a diele P. Vendelína Javorku

Prednášajúci jezuiti spolu so žilinským biskupom, Mons. Tomášom GalisomV sobotu, 16. apríla, zorganizovala Žilinská diecéza v spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Vendelína Javorku SJ v Diecéznom centre Žilinskej diecézy v Žiline akadémiu o živote a diele tohto významného slovenského jezuitu.

Čítať ďalej...

Absolvovali púť: „Zatiahni na hlbinu!“

Mladý jezuita spolu so svojim bratom a dvoma kamarátmi 11.-13. marca absolvoval púť: „Zatiahni na hlbinu!“. Tieto slová, ktoré Ježiš adresoval Šimonovi Petrovi (por. Lk 5, 4), zobrali doslovne a zamierili do hlbín zeme. Cieľom ich púte však nebola kaplnka sv. Kingy (Kunigundy), nachádzajúca sa 212 m pod zemou v najstaršej soľnej bani v Poľsku (založenej v roku 1248), ale púťou samotnou bol 12-hodinový podzemný štafetový beh, ktorého trasa prechádzala aj cez túto kaplnku. (Prečo sa bežecké preteky dajú prirovnať k náboženskej púti vysvetlím na záver tohto článku.)

Čítať ďalej...

Postriženie dvoch gréckokatolíckych jezuitov v Bratislave

Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave bol 7. decembra svedkom milej slávnosti. Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil pred slávnostnou Božskou Liturgiou nižšie svätenie postriženia dvom gréckokatolíckym jezuitom slovenskej provincie, Ladislavovi Popovychovi SJ a Samuelovi Jackaničovi SJ. Tejto milej slávnosti sa zúčastnil aj bratislavský gréckokatolícky eparcha, vladyka Peter Rusnák, ako aj viacerí slovenskí jezuiti.

Čítať ďalej...

4. ročník INYGO plesu

4. ročník INYGO plesuV sobotu, 30. januára sa uskutočnil ples ignaciánskych mladých INYGO, ktorý v spolupráci s jezuitmi už štvrtý rok organizovali mladí z jezuitských stretiek a spoločenstiev. Zúčastnilo sa ho 120 mladých zo spoločenstva Magis, zboru, stretiek lectio divina, spoločenstva Misia Máriina, CVX, ako aj mladí z františkánskych stretiek. Ples sa začal svätou omšou v kaplnke Základnej školy Svätej rodiny v Petržalke a pokračoval zábavou a pestrým programom až do skorého rána. Nechýbala scénka s aktuálnou témou roku Božieho milosrdenstva: "Milosrdný otec a márnotratný syn", v ktorej účinkovali mladí ochotníci, a polnočná tombola so zaujímavými cenami. Sme vďační, že sme mohli zažiť radosť zo spoločenstiev aj takýmto plesavým spôsobom.

Čítať ďalej...

25. výročie zboru Chorus Salvatoris

V sobotu, 21. novembra, bratislavský zbor Chorus Salvatoris pôsobiaci pri jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, oslavoval 25. výročie svojho založenia. Slávnostnej sv. omši, po ktorej nasledoval koncert jubilujúceho zboru, predsedal P. Rudolf Uher SJ, provinciál slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Svojou prítomnosťou na slávnosti vyjadril nielen on, ale aj viacerí jezuiti prítomní na oslavách, svoju vďačnosť za kvalitnú a poctivú prácu zboru počas celej jeho existencie. Po slávnostnej omši a koncerte nasledoval v priestoroch TF TU slávnostný banket.

Čítať ďalej...

Magis vianočná kapustnica

Vo štvrtok, 17. decembra sa v priestoroch jezuitského kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave uskutočnilo spoločné stretnutie oboch bratislavských „Magis stretiek“. Spoločný večer sa začal slávením sv. omše, ktorú celebroval P. Peter Girašek SJ, jeden zo zakladateľov spoločenstva Magis na Slovensku. Následne sa asi 30 členov pondelkového a štvrtkového Magis stretka presunulo do jezuitskej jedálne, kde nechýbali kapustnica ani tradičné vianočné koláče a zákusky.

Čítať ďalej...

Zo života pátra Paľka Horského

V pastoračnej službeV tomto roku sme si pripomenuli 20. výročie smrti nášho spolubrata, P. Pavla Horského SJ. Pri tejto príležitosti prinášame niekoľko archívnych fotografii, ktoré zachytávajú legendárneho „Paľka” v rôznych životných situáciách. V tichej a vďačnej spomienke poďakujme a poprosme za tohto jezuitského kňaza, ktorý sa natrvalo zapísal do myslí a sŕdc mnohých ľudí nielen z jeho rodného Vlkolínca.

Čítať ďalej...

Inaugurácia dekana TF TU

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave bola 8. decembra hostiteľom významnej akademicko-spoločenskej udalosti. Počas inaugurácie bol do funkcie dekana slávnostne uvedený doc. Miloš Lichner, SJ, D.Th., ktorý je tak vo vedení fakulty druhé funkčné obdobie. Novému dekanovi, ako aj celej TF TU, želáme veľa požehnania pri poctivej akademickej práci a prinášame pár fotografií z tejto slávnosti.

Čítať ďalej...

Posledná rozlúčka s Jánom Chryzostomom Korcom SJ

Pohreb Korca V sobotu, 31. októbra, sme sa v Nitre rozlúčili s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom SJ. Bol darom pre našu pre Cirkev i národ a azda až postupom času si uvedomíme, čo pre nás znamenal. Nasledovať veľkého človeka neznamená nutne po ňom pomenúvať ulice či školy, ale zostať vernými závanu Ducha, ktorý hovoril k Cirkvi a k národu ustami i srdcom kardinála Korca. Prinášame pár fotografií z poslednej rozlúčky s ním.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita