Jezuitipon27062016

... Požehnaný podvečer, je pondelok
Svedčiť o Kristovi zrozumiteľným spôsobom (rozhovor)

Svedčiť o Kristovi zrozumiteľným spôsobom (rozhovor)

Páter Augustine Thomas SJ je indický jezuita, ktorý...

Program Cesta Pravda Život 2016

Program Cesta Pravda Život 2016

„Pane, pošli niekoho iného“ (Ex 4,13) je heslo toht...

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

Hlas útechy – ozvena Božieho Ducha v nás (rozhovor)

Ignaciánska spiritualita je darom, ktorý svetu dar...

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Amoris laetitia – výzva k dialógu

Na sviatok svätého Jozefa bola podpísaná apoštolsk...

V ústrety 36. generálnej kongregácii

V ústrety 36. generálnej kongregácii

Keď Ignác z Loyoly určoval štruktúry rehole, ktorú...

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

Slovenský jezuita menovaný riadnym profesorom na PIB v Ríme

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Ado...

Aktuality

Pozývame Vás

Umenie Ducha

Umenie Ducha

Drahí priatelia, opäť si dovoľujeme srdečne Vás pozvať na pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke S...

Loading...

Duchovný život

Fotogaléria

50. výročie kňazstva P. Jána Ďuricu SJ

50. výročie kňazstva P. Jána Ďuricu SJ

V nedeľu, 5. júna uplynulo presne 50 rokov od kňazskej vysviacky slovenského jezuitu, P. Jána Ďuricu SJ. Krásne vďaky vzdávanie za požehnaných 50 roko...

Loading...

Spiritualita

Modlitby

Príbehy

Nový zákon

Listy