Jezuitined23112014

... Požehnané dopoludnie, je nedela Klement / sv. Klement I., pápež a mučeník
Dvadsiate piate výročie Nežnej revolúcie

Dvadsiate piate výročie Nežnej revolúcie

Svätý Ignác z Loyoly nasledoval Krista, a chcel mu...

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Stredoeuróp...

Jezuiti sa modlili so Svätým Otcom

Jezuiti sa modlili so Svätým Otcom

Pri príležitosti 200. výročia obnovenia Spoločnost...

Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil jezuitov

Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil jezuitov

Dňa 7. augusta 1814 pápež Pius VII. vykonal slávno...

Rozhovor s novým provinciálom P. Rudolfom Uherom SJ

Rozhovor s novým provinciálom P. Rudolfom Uherom SJ

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Ado...
 Hrdinská obeta Pátra Benjamína Martinského

Hrdinská obeta Pátra Benjamína Martinského

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom...


Aktuality

Viera a život 5/2014

Viera a život 5/2014

Viera a život – časopis pre kresťanskú orientáciu v aktuálnom čísle 5/ 2014 prináša tému: Univerzálnosť Cirkvi – bohatstvo pre každú dobu

Loading...

Pozývame Vás

Duchovný život

Fotogaléria

Bratislavská komunita na návšteve v Ivanke

Bratislavská komunita na návšteve v Ivanke

Spoločnosť Ježišova si 5. novembra pripomína sviatok Všetkých svätých a blahoslavených zo Spoločnosti. V nasledujúci deň, 6. novembra, je spomienka na...

Loading...

Evanjelium rodiny

Kasper

Pápež František

Pápež František

Radosť, humor...

Spiritualita

Tajomstvo