Jezuitipia24102014

... Požehnané dopoludnie, je piatok Kvetoslava / sv. Anton Mária Claret, biskup
Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil jezuitov

Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil jezuitov

Dňa 7. augusta 1814 pápež Pius VII. vykonal slávno...

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Stredoeuróp...

Rozhovor s novým provinciálom P. Rudolfom Uherom SJ

Rozhovor s novým provinciálom P. Rudolfom Uherom SJ

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Ado...
Family Xaveriáda 2014

Family Xaveriáda 2014

Family Xaveriáda 2014 je prázdninové podujatie, kt...

 Dvaja slovenskí školastici prijali diakonskú vysviacku

Dvaja slovenskí školastici prijali diakonskú vysviacku

Vo Veľkonočný utorok, 22. apríla dvaja naši školas...
 Hrdinská obeta Pátra Benjamína Martinského

Hrdinská obeta Pátra Benjamína Martinského

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom...


Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia v Trnave

Medzinárodná vedecká konferencia v Trnave

Na pôde Trnavskej univerzity v Trnave sa 6. 10. 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia univerzít s jezuitskou tradíciou Jezuitské princípy ...

Loading...

Pozývame Vás

Duchovný život

Fotogaléria

Salvatorfest 2014

Salvatorfest 2014

V sobotu 27. septembra 2014 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnil ďalší ročník tradičného Salvator Festu pre našich spolupracovníkov a dobrodincov z Brati...

Loading...

Evanjelium rodiny

Kasper

Pápež František

Pápež František

Terézia Demjanovičová

Terézia Demjanovičová

Jezuiti 1814 - 2014

Jezuiti 1814 - 2014

Radosť, humor...