Jezuitined02082015

... Požehnané dopoludnie, je nedela Gustav / bl. Peter Favre, kňaz, sv. Euzébius Vercellský, biskup
Putovanie na Velehrad

Putovanie na Velehrad

Velehrad na Morave, kde sa každoročne slávi spomie...

Slovenskí jezuiti sa stretli na provinčnej kongregácii

Slovenskí jezuiti sa stretli na provinčnej kongregácii

Slovenskí jezuiti sa v dňoch 15. - 18. júna stretl...

Kauza blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov je už v Ríme

Kauza blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov je už v Ríme

Kauza blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bo...

Nenechať si ukradnúť krásu zasväteného života

Nenechať si ukradnúť krásu zasväteného života

Niet veku v ľudskej histórií, ktorý by si neniesol...

Korigovanie životného štýlu v islame

Korigovanie životného štýlu v islame

Už pápež Ján Pavol II. vyzval Katolícku cirkev k d...

Cirkev potrebuje pomoc veriacich laikov

Cirkev potrebuje pomoc veriacich laikov

Tento rok si pripomíname 50 rokov od skončenia Dru...


Aktuality

Nové číslo časopisu Viera a život 3/2015

Nové číslo časopisu Viera a život 3/2015

Časopis Viera a Život sa vo svojom najnovšom čísle venuje téme Nová evanjelizácia a katechéza dospelých. Želáme si, aby vám nasledujúci výber z obsahu...

Loading...

Pozývame Vás

Púť k Panne Márii Snežnej na Trlenskej

Púť k Panne Márii Snežnej na Trlenskej

Pozývame Vás na púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline dňa 2. augusta 2015. Odpustový program začne o 14.00 hodine, kde je možné pristúpiť k sviatos...

Loading...

Duchovný život

Prebodnuté srdce

Prebodnuté srdce

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu b...

Loading...

Fotogaléria

P. Emil Krapka oslávil 90 rokov života

P. Emil Krapka oslávil 90 rokov života

Páter Emil Krapka sa v piatok 17. júla dožil krásnych 90 rokov života. Toto jubileum oslávil svätou omšou v sobotu 18. júla v kaplnke seniorátu v Ivan...

Loading...

Meditácie

Príhovory

Príhovory

Dejiny

Dejiny jezuitov v Bratislave

Sviatosti

Dejiny