Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Internetové stránky
Jezuitské provincie vo svete
Vo svete je 91 jezuitských provincií rozdelených do 12 regiónov. Najpočetnejši región je v strednej Ázii (takmer 21%). Nejmenšie sú regióny strednej (3,8%) a východnej Európa (5.8%). K 1. januáru 2007 je všetkých jezuitov 19.216.
Afrika (www.jesam-infos.org)
Austrália (www.jesuit.org.au)
Južná Ázia (www.jcsaonline.com)
Latinská Amerika (www.cpalsj.org)
Jezuitské provincie v Európe
Anglicko (www.jesuit.org.uk)
Čechy (www.jesuit.cz)
Francúzsko (www.jesuites.com)
Írsko (www.jesuit.ie)
Jezuiti v Južnej Ázii (www.jcsaonline.com)
Maďarsko (www.jezsuita.hu)
Nemecko (www.jesuiten.org)
Poľsko (www.jezuici.pl)
Rakúsko (www.jesuiten.at)
Spojené štáty (www.jesuit.org)
Taliansko (www.gesuiti.it)
Jezuitske diela vo svete
Spoločnosť ježišova sa podiela na mnohorakých podujatiach v oblasti vzdelávania, boja proti chudobe, pomoci utečencom. Podieľa sa tak na šírení radostnej zvesti Evanjelia.
EJIF (www.jesuits-europe.info/ejif/index.html)
Európsky jezuitský servis - OCIPE (www.ocipe.org/enindex.htm)
Ignaciánsky ekologický blog (www.ignatianeconet.wordpress.com/)
Ignatian Wiki (en.ignatianwiki.org)
Jesuit European Office (www.ocipe.info)
Jezuiti na internete (www.sjweb.info/index.cfm)
Jezuiti v Európe (www.jesuits-europe.info)
Jezuitská Wiki v poľštine (www.jezuici.pl/misje/wiki/index.php)
Jezuitské známky (www.manresa-sj.org/stamps/home.htm)
Ľuboš Rojka Web Site (www.rojka.sk)
Thinking Faith (www.thinkingfaith.org/index.htm)
Vatikánsky rozhlas (www.radiovaticana.org/slo/index.asp)
Cirkev na Slovensku
Jezuiti sa usiľujú úzko spolupracovať s miestnou Cirkvou. Takmer v každej diecéze má Slovenská provincia svoje komunity. Najsilnejšia prítomnosť jezuitov je v Bratislave, kde máme Teologickú fakultu otvorenú aj pre laikov.
Arcidiecéza Bratislavská (abu-bratislava.sk)
Biskupstvo Banská Bystrica (www.bubb.rcc.sk)
Biskupstvo Nitra (www.biskupstvo-nitra.sk)
Biskupstvo Rožňava (www.roznava.rcc.sk)
Close Harmony Friends (www.closeharmonyfriends.com)
Farské úrady (www.farskyurad.sk)
Fórum života (www.forumzivota.sk)
Katolícke noviny (www.katnoviny.sk)
Komunita Emanuel (www.emanuel.sk)
Košická Arcidiecéza (www.rimkat.sk)
Misie (www.misie.sk)
Sekcia pre rodinu KbS (rodina.kbs.sk)
Spevácky zbor Apollo (www.apollo.input.sk)
Spišská diecéza (www.kapitula.sk)
Rehole na Slovensku
Podrobne sledujeme a usiľujeme sa napomáhať diela iných reholí. Naša Teologická fakulta v Bratislave bola založená práve s myšlienkou zjednotiť intelektuálov z reholí pôsobiacich na Slovensku. Mnohí rehoľníci a rehoľníčky radi prichádzajú do našich exercičných domov.
Augustiniáni (www.aug.sk)
Baziliáni (www.baziliani.net)
Congregatio Jesu (www.congregatiojesu.com)
Dominikáni (www.dominikani.sk)
Františkáni (www.frantiskani.sk)
Kapucini (www2.kapucin.sk)
Karmelitáni (www.kna.sk)
Klarisky kapucínky (www.slovanet.sk/kopernica)
Lazaristi (www.vincentini.sk)
Mariánky (michalovce.rimkat.sk)
Milosrdní bratia (www.milosrdni.sk)
Minoriti (www.minoriti.sk)
Piaristi (www.piaristi.sk)
Premonštráti (farakopcany.host.sk)
Premonštrátky (premonstratky.szm.sk)
Redemptoristi (www.redemptoristi.sk)
Redemptoristi (www.cssr.sk)
Redemptoristky (www.redemptoristky.sk)
Saleziani don Bosca (www.saleziani.sk)
Saleziánky (www.salezianky.sk)
Satmárky (www.satmarky.sk)
Spasiteľky (spasitelky.host.sk)
Verbisti (www.svd.sk)
Verbisti - mladý misionár (www.mladymisionar.sk)
Vincentky (www.dkl.szm.sk)
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 388(23%)
1814 475(28%)
1714 373(22%)
1540 471(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting