rozpoznanie povolania

Drahý priateľ,

ak ťa priťahuje náš spôsob zasväteného života,
alebo si hľadajúci svoje životné povolanie,
obráť sa na pátra Petra!

Peter SABOL, SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
pesabol@yahoo.com

.

Neprichádzaj ak sa bojíš,
ak nemiluješ Cirkev ako matku,
ak si myslíš, že svojím príchodom robíš Spoločnosti Ježišovej službu.

Ale príď ak tvoja jediná túžba je slúžiť Kristovi,
ak máš silné ramená, ktoré sú schopné uniesť ťarchu,
ak je tvoj duch otvorený,
ak máš srdce väčšie než svet,
ak sa vieš zasmiať a niekedy aj na sebe.

Pedro ARRUPE, SJ

.